Nově diagnostikované případy

HIV/AIDS

V r. 2013 bylo nově diagnostikováno 6 případů HIV u injekčních uživatelů drog (IUD), tj. osob, u nichž došlo k přenosu infekce HIV velmi pravděpodobně prostřednictvím injekčního užívání drog. V anamnéze mělo injekční užívání drog dalších 7 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob - tabulka  6 -35 (Státní zdravotní ústav Praha, 2014b). Dominantní cestou přenosu HIV v ČR je sexuální styk mezi muži.

tabulka 6-35: Počet nově zjištěných případů HIV v ČR do r. 2013 podle způsobu přenosu

Způsob přenosu (riziková skupina)

Rok

Celkem

1985-2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

IUD

32

4

4

12

8

4

4

7

5

6

86

  • muži

26

3

3

5

7

4

3

7

2

4

64

  • ženy

6

1

1

7

1

0

1

0

3

2

22

Homo/bisexuální styk a IUD

12

1

1

5

4

3

3

5

5

4

43

Jiný s IUD v anamnéze

27

2

1

5

2

3

5

2

2

3

52

Jiný bez IUD v anamnéze

665

83

85

99

134

146

168

139

200

222

1 941

Celkem

736

90

91

121

148

156

180

153

212

235

2 122

Pozn.: Počet případů se průběžně upravuje i za předchozí léta - úpravy vyplývají ze zjištěných duplicit a z dodatečného upřesnění informací o způsobu přenosu.

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014b)

Virové hepatitidy

V posledních letech klesá počet nově hlášených případů akutní virové hepatitidy typu B (VHB, dg. B16) celkem i mezi IUD. U virové hepatitidy typu C (VHC, dg. B17.1 a B18.2) došlo v r. 2013 opět k nárůstu mezi IUD. Dlouhodobě roste průměrný věk nakažených injekčních uživatelů drog (Státní zdravotní ústav Praha, 2014a) - graf 6 -79, graf 6 -80 a graf 6 -81.

graf 6-79: Hlášená incidence akutní VHB celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 1996-2013

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014a)

graf 6-80: Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 1996-2013

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014a)

graf 6-81: Průměrný věk injekčních uživatelů drog, u kterých byla hlášena VHB a VHC v letech 1997-2013

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014a)

Po epidemii virové hepatitidy typu A (VHA, dg. B15), která probíhala v r. 2008, zejména v Praze a ve středních Čechách a na počátku byla spojena s injekčními uživateli drog - blíže viz VZ 2008, se počet případů od r. 2011 vrací k nízkým hodnotám před epidemií. V r. 2013 se počet hlášených případů u uživatelů drog zvýšil téměř 3krát (Státní zdravotní ústav Praha, 2014a) - graf 6 -82.

graf 6-82: Hlášená incidence VHA celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v letech 1996-2013

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2014a)

Pohlavní nemoci

Vývoj celkového počtu hlášených případů syfilis v Národním registru pohlavních nemocí a počtu případů u injekčních uživatelů drog (IUD) a u uživatelů alkoholu ukazuje graf 6 -83.

Po nárůstu v letech 2006-2010 počet hlášených případů syfilis v letech 2011-2013 mezi IUD 
i celkově stagnoval. Celkový počet hlášení onemocnění kapavkou v posledních 2 letech rostl
a v r. 2013 dosáhl počtu 1421, z toho počet případů u uživatelů drog nebo alkoholu je v řádu jednotek.

graf 6-83: Hlášená incidence syfilis celkem, u injekčních uživatelů drog a alkoholiků v ČR v letech 2000-2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014d)

Tuberkulóza

V letech 1997-2013 se počet ročně evidovaných hlášených onemocnění v Registru tuberkulózy snížil více než třikrát. Počet hlášených případů u uživatelů alkoholu je několikanásobně vyšší než 
u uživatelů nealkoholových drog, u uživatelů alkoholu je pozorován klesající trend - graf 6 -84.

graf 6-84: Hlášená incidence TBC celkem, u uživatelů alkoholu a dalších drog v ČR v letech 1997-2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014e)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist