Srovnání výskytu přímých drogových úmrtí napříč zdroji dat

Srovnání vývoje počtu drogových úmrtí ve speciálním registru drogových úmrtí (selekce D EMCDDA) a v obecném registru mortality (selekce B EMCDDA) uvádí graf 6 -93. Je patrné, že všechny křivky vykazují shodný trend a v posledních letech dochází navíc k jejich vzájemnému sbližování i co do absolutních hodnot.

graf 6-93: Srovnání trendů výskytu smrtelných předávkování drogami extrahovaných z obecného (GMR) a speciálního registru mortality (SMR) v letech 1998-2012

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014b), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist