Pitvy na soudnělékařských odděleních

Dalším zdrojem informací o výskytu drogových úmrtí je roční výkaz o činnosti oboru soudní lékařství1. Počet zemřelých v souvislosti s požitím návykových látek (tj. nepřímá úmrtí) byl v r. 2013 podle tohoto výkazu přibližně 3,5krát vyšší než počet smrtelných předávkování. V r. 2013 bylo poprvé odděleno sledování počtu zemřelých na předávkování či v souvislosti s požitím pro alkohol a pro OPL. Na předávkování zemřelo celkem 258 osob, z toho 118 pro OPL. V souvislosti s požitím návykové látky zemřelo 929 osob, z toho 124 pro OPL. Vývoj celkového počtu pitev a počet pitev na předávkování a v souvislosti s požitím alkoholu a/nebo OPL uvádí graf 6 -94. Počet nepřímých drogových úmrtí dobře koresponduje s daty ze speciálního registru, počet smrtelných předávkování (zahrnující rovněž psychoaktivní léky) je pravděpodobně podhodnocen.

graf 6-94: Počet pitev provedených na soudnělékařských odděleních v letech 2002-2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014g)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist