Mortalita uživatelů drog

V registru substituční léčby se jako jeden z důvodů ukončení léčby uvádí také úmrtí klienta. V r. 2013 bylo registrováno celkem 2311 léčených osob, z nich byla hlášena celkem 3 úmrtí (Nechanská, 2014), což znamená roční hrubou míru úmrtnosti 1,3 ‰. Údaje od r. 2000 i přes velmi malé počty naznačují spíše klesající trend úmrtnosti registrovaných pacientů - tabulka 6 -56. Míra úmrtnosti v registru substituční léčby je však podhodnocena, protože lékaři nehlásí do registru všechna úmrtí svých pacientů.

tabulka 6-56: Úmrtnost pacientů v registru substituční léčby v letech 2000-2013

Rok

Počet registrovaných

Počet zemřelých

Míra úmrtnosti (‰)

2000

245

0

0,0

2001

533

2

3,8

2002

560

0

0,0

2003

789

2

2,5

2004

866

2

2,3

2005

825

1

1,2

2006

938

1

1,1

2007

1 038

0

0,0

2008

1 356

3

2,2

2009

1 555

3

1,9

2010

2 113

4

1,9

2011

2 290

4

1,7

2012

2 298

3

1,3

2013

2 311

3

1,3

Zdroj: Nechanská (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist