Drogová úmrtí v obecném registru mortality

Pro extrakci dat o drogových úmrtích z informačního systému Zemřelí, tzv. obecného registru mortality, se používají kritéria EMCDDA, jejichž základem je výběr příslušných diagnóz příčin úmrtí nebo kombinace příčin úmrtí a mechanismu úmrtí.

Strukturu případů smrtelných předávkování drogami v r. 2013 podle standardní i rozšířené selekce B podle EMCDDA1 podle věku, pohlaví a druhu drogy uvádí tabulka 6 -54 a vývoj úmrtí podle jednotlivých drog v období 1994-2013 ukazuje tabulka 6 -55 (Ústav zdravotnických informací
a statistiky, 2013).

tabulka 6-54: Smrtelná předávkování drogami v ČR v r. 2013 podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví

Droga

Věková skupina

Celkem

< 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

> 64

Muži

Ženy

Celkem

Opiáty/opioidy

0

1

0

3

0

1

2

2

3

3

0

2

12

5

17

Konopné drogy

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

1

3

Kokain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní stimulancia

0

1

1

2

5

1

0

0

0

0

0

0

8

2

10

Halucinogeny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drogy blíže nespecifikované

0

1

1

1

1

0

0

2

1

0

0

2

5

4

9

Celkem nelegální drogy*

0

3

3

6

6

2

3

4

4

3

0

5

27

12

39

Těkavé látky

0

0

1

0

0

0

0

2

0

1

2

2

6

2

8

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

0

3

4

6

6

2

3

6

4

4

2

7

33

14

47

* selekce B standardu EMCDDA

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014b)

tabulka 6-55: Smrtelná předávkování drogami v ČR podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog v letech 1994-2013

Rok

Opiáty/opioidy

Z toho metadon

Konopné látky

Kokain

Ostatní stimulancia (pervitin)

Halucinogeny

Drogy blíže neurčené

Celkem nelegální drogy

Těkavé látky

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

1994

7

0

0

0

0

0

3

10

12

22

1995

0

0

0

0

0

0

3

3

9

12

1996

2

0

0

0

0

0

4

6

18

24

1997

4

0

0

0

0

0

9

13

17

30

1998

7

0

0

0

0

0

9

16

10

26

1999

14

1

1

0

1

0

8

24

14

38

2000

11

0

0

0

0

0

12

23

19

42

2001

18

0

0

0

0

0

13

31

21

52

2002

6

0

0

0

3

0

4

13

17

30

2003

12

0

0

0

2

0

4

18

14

32

2004

2

0

0

0

1

0

11

14

14

28

2005

9

0

0

1

2

0

7

19

16

35

2006

11

0

1

1

1

0

5

19

14

33

2007

6

1

1

0

2

0

10

19

15

34

2008

9

0

0

0

7

0

8

24

8

32

2009

20

1

1

0

2

0

10

33

10

43

2010

13

1

0

0

8

0

8

29

13

42

2011

12

0

0

1

3

1

5

22

5

27

2012

17

1

0

0

7

0

8

32

13

45

2013

17

1

3

0

10

0

9

39

8

47

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014b)

V r. 2013 bylo identifikováno 292 případů smrtelných předávkování alkoholem, jejich vývoj od r. 1994 uvádí graf 6 -92.

graf 6-92: Struktura smrtelných předávkování alkoholem v ČR v obecném registru úmrtí v letech 1994-2013

Pozn.: Dg. F10 - duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, dg. X45 - náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. X65 - úmyslná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. Y15 - otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014b)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist