Úrazy pod vlivem drog

Počet úrazů pod vlivem nealkoholových drog ošetřených v chirurgických ambulancích1 v r. 2013 vzrostl o téměř polovinu, mírně vzrostl také počet úrazů pod vlivem alkoholu - tabulka 6 -47.

tabulka 6-47: Vývoj počtu úrazů ošetřených na chirurgických odděleních celkem a pod vlivem alkoholu a drog v letech 2001-2013

Rok

Počet úrazů celkem

Z toho úrazů pod vlivem

Alkoholu

Jiných drog

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

2001

1 681 741

37 954

2,3

816

0,05

2002

1 776 050

42 414

2,4

919

0,05

2003

1 806 886

39 182

2,2

869

0,05

2004

1 824 015

40 608

2,2

819

0,04

2005

1 841 339

40 205

2,2

1 071

0,06

2006

1 855 697

38 584

2,1

1 085

0,06

2007

1 794 213

41 498

2,3

1 433

0,08

2008

1 649 519

39 116

2,4

1 671

0,10

2009

1 640 975

45 606

2,8

1 446

0,09

2010

1 661 721

35 041

2,1

1 996

0,12

2011

1 696 419

42 940

2,5

2 696

0,16

2012

1 739 243

41 252

2,4

1 442

0,08

2013

1 787 775

43 021

2,4

2 140

0,12

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014f)

Dále byly z Národního registru hospitalizovaných extrahovány všechny případy s vnější příčinou úrazu a ty pod vlivem návykových látek, resp. ty případy, u kterých byl vliv návykových látek patrný z vedlejší diagnózy2. Podíl úrazů pod vlivem návykových látek byl v r. 2013 4,9 %, z toho nejvíc pod vlivem alkoholu (3,4 %), přičemž podíl úrazů pod vlivem alkoholu dlouhodobě roste. Podíl úrazů pod vlivem psychoaktivních léků dosáhl 1,3 %. Podíl nelegálních drog a těkavých látek byl ve sledovaném období velmi nízký a v r. 2013 dosáhl 0,1-0,2 % - tabulka 6 -48.

tabulka 6-48: Vývoj počtu hospitalizací pro úraz celkem a pod vlivem návykových látek v letech
2002-2013

Rok

Celkem úrazů

Z toho pro úrazy pod vlivem

Návykových látek celkem

alkoholu

nelegálních drog

psychoaktivních léků

těkavých látek

2002

187 090

8 942

4 959

443

3 350

441

2003

196 577

9 080

5 373

428

3 090

421

2004

203 211

9 681

6 010

402

3 098

446

2005

202 815

9 341

5 845

391

2 991

415

2006

195 803

8 659

5 216

423

2 872

412

2007

191 937

9 157

5 878

410

2 812

315

2008

196 013

9 588

6 650

425

2 566

271

2009

198 738

9 670

6 974

370

2 385

242

2010

200 319

9 163

6 615

365

2 255

249

2011

200 553

9 416

6 807

326

2 325

250

2012

 205 090

10 032

7 190

384

2 519

271

2013

204 603

10 040

7 049

458

2 692

237

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist