Otravy metanolem

Hromadný výskyt otrav metanolem, který vypukl v září 2012, dozníval ještě v r. 2013, kdy bylo hlášeno 15 hospitalizací pro metanolovou intoxikaci s 9 případy úmrtí - tabulka 6 -46. Ke kauze z r. 2012 viz blíže VZ 2012.

tabulka 6-46: Vývoj počtu hospitalizací a úmrtí na intoxikaci metanolem v ČR v letech 2002-2013

Rok

Počet hospitalizovaných*

Počet zemřelých

2002

11

0

2003

8

2

2004

12

0

2005

9

3

2006

8

1

2007

2

1

2008

7

1

2009

3

3

2010

11

3

2011

10

3

2012

97

36

2013

15

9

Pozn.: * Zahrnuje hospitalizace na náhodné, úmyslné nebo blíže nezjištěné intoxikace.

Zdroje: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014b)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist