Nefatální intoxikace drogami

Sběr dat o nefatálních intoxikacích zajišťuje hygienická služba v rámci zvláštního hlásného (sentinelového) systému od r. 1995, který vykazuje značné regionální rozdíly komplikující interpretaci aktuální situace i trendů.1 V r. 2013 bylo zaznamenáno 1043 případů nefatálních intoxikací drogami (Petrášová & Füleová, 2014) - tabulka  6 -44. Nejvyšší podíl hlášených intoxikací připadá na pervitin a benzodiazepiny.

tabulka 6-44: Nefatální intoxikace drogami v ČR v letech 2004-2013 evidované hygienickou službou

Droga

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pervitin

180

222

231

343

364

187

148

150

260

245

Heroin

179

244

149

190

166

122

162

96

77

63

Metadon

2

10

7

2

1

1

0

0

0

0

Subutex®

12

14

18

32

7

0

0

0

0

0

Ostatní opiáty/opioidy

20

19

21

40

17

42

24

32

42

37

Benzodiazepiny

126

153

124

139

113

180

136

138

206

248

Jiná sedativa 
a hypnotika

103

88

107

125

135

127

112

105

120

101

Konopné látky

84

73

72

127

108

105

102

84

125

125

Těkavé látky

64

48

28

31

9

33

18

25

26

15

Lysohlávky

10

6

5

10

9

7

4

2

7

4

Kokain, crack

5

7

8

1

7

2

0

1

5

3

Durman

0

1

0

1

5

2

0

0

2

1

LSD

7

3

5

7

4

13

3

7

15

7

Extáze

3

8

12

12

3

1

2

0

4

0

Jiné známé drogy a léky

92

111

89

124

140

173

137

139

147

191

Ostatní/ neznámo

65

186

78

71

58

23

1

26

3

3

Celkem

952

1 193

954

1 255

1 146

1 018

849

805

1 039

1 043

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

Dále jsou k dispozici informace o výskytu intoxikací návykovými látkami z Národního registru hospitalizovaných2. Přes zřejmé nedostatky v kódování substancí ze strany lékařů lze v dlouhodobém horizontu pozorovat pokles hospitalizací pro intoxikaci návykovými látkami, přičemž otravy alkoholem tvoří přibližně dvojnásobek předávkování všemi OPL dohromady - tabulka  6 -45.

tabulka 6-45: Počet hospitalizací pro intoxikaci drogami v nemocnicích akutní péče v letech 
2002-2013

Droga

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Heroin (T40.1)

27

24

18

31

41

19

20

17

4

13

Metadon (T40.3)

1

 

6

1

2

3

2

1

2

1

Jiné opiáty/opioidy

(T40.0, T40.2)

50

71

79

64

62

50

62

57

79

96

Kokain (T40.5)

2

7

2

1

4

1

3

1

1

9

Konopné látky (T40.7)

95

78

67

55

86

66

66

58

57

65

LSD (T40.8)

4

 

6

5

3

4

1

2

2

2

Pervitin a jiná

stimulancia (T43.6)

24

25

22

29

30

25

25

17

30

39

Jiné a neurčené drogy

(T40.4, T40.6, T40.9)

100

116

146

136

83

94

77

79

87

98

Nelegální drogy

celkem

303

321

346

322

311

262

256

232

262

323

Alkohol (T51.0, T51.9)

1 505

1 220

1 184

1 161

1 125

919

724

714

738

608

Těkavé látky

(T52.0-T52.9)

434

401

401

306

264

230

243

241

262

234

Celkem

2 242

1 942

1 931

1 789

1 700

1 411

1 223

1 187

1 262

1 165

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist