Drogy a dopravní nehody

Od r. 2003 jsou analyzovány nálezy etanolu a ostatních drog1 u zemřelých účastníků dopravních nehod pitvaných na odděleních soudního lékařství v ČR - blíže v kapitole Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog. Zvlášť se sledují tzv. aktivní účastnící dopravních nehod (chodci, cyklisté a řidiči)2. Nově jsou k dispozici údaje za r. 2012.

V r. 2012 bylo na 12 odděleních soudního lékařství3 pitváno 807 osob zemřelých při dopravních nehodách nebo na jejich následky, z toho 414 (51,3 %) bylo toxikologicky vyšetřeno4, což je stejně jako v roce předchozím. Největší podíl pozitivních výsledků (26,7 %) byl zjištěn u etanolu, i když oproti minulým letům došlo k výraznému poklesu, a to zejména u řidičů motorových vozidel. U pervitinu byl zaznamenán dosud nejvyšší podíl pozitivních nálezů od začátku sledování v r. 2003 (7,0 %), tento nárůst jde na vrub řidičům (z celkem 14 případů bylo 12 u řidičů). U konopných látek nebyl zaznamenán ani jeden pozitivní nález, u benzodiazepinů došlo k dalšímu meziročnímu poklesu na 3,6 % - tabulka  6 -49. Opiát/opioid byl nalezen jen v jednom případě u řidiče, barbituráty ve dvou případech u řidiče a cyklisty; těkavé látky ani kokain nebyly v r. 2012 nalezeny (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP, 2014). Celkem bylo identifikováno 75 zemřelých aktivních účastníků dopravních nehod pozitivních na etanol
(z toho 25 řidičů) a 23 pozitivních na nějakou ze sledovaných OPL (z nich 16 řidičů), což je mnohem vyšší počet, než eviduje Policie ČR (je však potřeba vzít v úvahu různou metodiku sledování
a vykazování).

tabulka 6-49: Nález etanolu a dalších drog v tělech zemřelých aktivních účastníků dopravních nehod v letech 2008-2012

Droga

Rok

Chodci

Cyklisté

Řidiči

Celkem

Vyšetřeno

Pozitivní (%)

Vyšetřeno

Pozitivní (%)

Vyšetřeno

Pozitivní (%)

Vyšetřeno

Pozitivní (%)

Etanol

2008

139

51,8

40

37,5

202

29,2

381

38,3

2009

114

50,9

30

16,7

184

25,0

328

33,2

2010

144

50,0

30

43,3

198

19,7

372

33,3

2011

115

56,5

19

42,1

139

27,3

273

40,7

2012

106

40,6

17

41,2

158

15,8

281

26,7

Stimulancia

(vč. pervitinu a extáze)

2008

121

3,3

21

0,0

195

9,2

337

6,5

2009

84

3,6

18

0,0

175

5,1

277

4,3

2010

97

1,0

16

0,0

172

4,7

285

3,2

2011

67

6,0

7

0,0

120

2,5

194

3,6

2012

68

2,9

7

0,0

125

9,6

200

7,0

Konopné látky

(aktivní metabolity THC)

2008

60

6,7

13

0,0

130

6,2

203

5,9

2009

49

4,1

9

0,0

125

1,6

183

2,2

2010

51

5,9

8

0,0

119

5,9

178

5,6

2011

39

10,3

4

0,0

82

1,2

125

4,0

2012

38

0,0

4

0,0

94

0,0

136

0,0

Benzodiazepiny

2008

135

5,2

24

12,5

204

2,0

363

3,9

2009

99

6,1

22

13,6

189

4,2

310

5,5

2010

114

4,4

18

0,0

197

6,1

329

5,2

2011

83

3,6

14

21,4

131

3,1

228

4,4

2012

90

5,6

14

0,0

147

2,7

251

3,6

Jakákoliv droga mimo etanol

2008

142

10,6

29

10,3

213

12,7

384

11,7

2009

100

8,0

22

13,6

191

11,5

313

10,5

2010

124

7,3

21

0

205

14,6

350

11,1

2011

93

10,8

14

21,4

135

5,9

242

8,7

2012

101

5,9

15

6,7

152

10,5

268

8,6

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SSLST ČLS JEP (2014)

Policie ČR v r. 2013 eviduje 4686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 6,1 % z celkového počtu), při kterých eviduje 52 usmrcených osob (tj. 9,0 % z celkového počtu) a dalších 2306 osob bylo zraněno (Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, 2014) - tabulka 6 -50. Více než každá 16. nehoda je zaviněna pod vlivem alkoholu a každá 11. usmrcená osoba přišla o život při této nehodě. V porovnání s r. 2012 je počet těchto nehod nižší o 288, počet usmrcených je vyšší o 7 osob a počet zraněných je nižší o 219 osob. Nejvyšší podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholu byl na území Zlínského a Karlovarského kraje (10,9 %, resp. 9,8 %). Nejvíce usmrcených při těchto nehodách bylo na území krajů Středočeského (9), Královéhradeckého (9) a Moravskoslezského (7). Nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách byl stejně jako v r. 2012 v Libereckém kraji - 20 %. Žádnou usmrcenou osobu při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu nevykazuje Karlovarský kraj. Viník nehod pod vlivem alkoholu měl nejčastěji (v 59,4 %) hladinu etanolu v krvi vyšší než 1,5 ‰.

tabulka 6-50: Nehodovost na pozemních komunikacích v ČR v letech 2003-2013 - vliv alkoholu a jiných drog

Rok

Nehody

Usmrcení při nehodách
(do 24 hodin po nehodě)

Celkem

Pod vlivem
alkoholu

Pod vlivem
jiných drog

Celkem

Pod vlivem
alkoholu

Pod vlivem
jiných drog

Počet

Počet

%

Počet

%

Počet

Počet

%

Počet

%

2003

195 851

9 076

4,9

39

0,02

1 319

111

8,5

0

0,0

2004

196 484

8 445

4,5

53

0,03

1 215

59

4,9

1

0,1

2005

199 262

8 192

4,3

60

0,03

1 127

59

5,2

0

0,0

2006

187 965

6 807

3,8

64

0,03

956

42

4,3

1

0,1

2007

182 736

7 266

4,3

78

0,04

1 123

36

3,2

2

0,2

2008

160 376

7 252

4,8

109

0,07

992

80

8,1

1

0,1

2009*

74 815

5 725

8,1

137

0,18

832

123

14,9

6

0,7

2010

75 522

5 015

6,6

165

0,22

753

102

13,5

15

2,0

2011

75 137

5 242

7,5

165

0,24

707

89

12,6

10

1,4

2012

81 404

4 974

6,7

173

0,22

681

45

6,6

9

1,3

2013

84 398

4 686

6,1

244

0,32

583

52

9,0

14

2.4

* Od 1. ledna 2009 se zvýšila hranice odhadované škody pro povinné hlášení nehody policii z původních 50 tis. Kč na 100 tis. Kč, proto došlo k poklesu počtu hlášených dopravních nehod.

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (2014)

Dále bylo policií evidováno 213 nehod s pozitivním nálezem nealkoholových drog u viníka nehody, při nichž bylo 10 osob usmrceno a 102 zraněno. Dále bylo v r. 2013 evidováno 31 nehod, kdy byla zjištěna u viníka přítomnost alkoholu i návykových látek současně, při nichž zemřely 4 osoby, 12 bylo zraněno.

Z celkového počtu 4686 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na řidiče osob­ních automobilů 3331 nehod (71,1 %). Nejvyšší podíl zaviněných nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu, byl stejně jako v r. 2012 zjištěn u cyklistů, kteří pod vlivem alkoholu zavinili 30,2 % z celkového počtu jimi zaviněných nehod, následují řidiči mopedů (23,7 %) a chodci (15,9 %). Pokles počtu nehod pod vlivem alkoholu v r. 2013 ovlivnil především pokles u řidičů motorových vozidel (o 6,3 %) a chodců (o 12,6 %). Nárůst usmrcených jde pak na vrub nehodám, kdy viníkem byli řidiči motorových vozidel a cyklisté (shodně o 3 osoby). Nejvíce policií evidovaných nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na soboty a neděle, naopak nejméně na pondělí.

Dopravní policie testuje řidiče na alkohol a od r. 2007 i na OPL pomocí orientačních testů DrugWipe ze slin. Je-li výsledek orientačního testu na nealkoholové drogy pozitivní, je nutné provést odborné lékařské a následné toxikologické vyšetření. Zjištěný počet pozitivních nálezů OPL a alkoholu u řidičů v letech 2007-2014 uvádí tabulka 6 -51. Nárůst nálezů OPL je ovlivněn především nárůstem počtu provedených testů.

tabulka 6-51: Pozitivní nálezy omamných a psychotropních látek (OPL) a alkoholu (etanolu) u řidičů v letech 2007-2014

Rok

OPL

Etanol

2007

347

7 395

2008

 794

 7 600

2009

1 149

13 298

2010

1 450

13 268

2011

1 717

12 777

2012

2 195

11 046

2013

2 785

9 729

2014 (1. pololetí)

1 742

5 139

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist