Užívání drog ve specifických skupinách populace

V r. 2012 byla zpracována kvalitativní studie zaměřená na zjištění rozsahu zkušenosti s užíváním konopných látek a způsobu jejich získávání ve skupině mladistvých v zařízeních pro cizince a jeho srovnání s rozsahem zkušeností s užíváním konopí v zařízeních ústavní výchovy (Piskáčková, 2013). Výzkumu se zúčastnilo 16 respondentů (pouze mužů) - 8 respondentů bylo umístěno v zařízeních pro děti-cizince1 (ZDC), 8 respondentů české národnosti v zařízeních ústavní nebo ochranné výchovy (ZÚV). Věk účastníků byl 15-18 let, respondenti byli vybráni záměrně tak, aby se jednalo
o osoby se zkušeností s užitím konopných látek, dotazováni byli prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru.

Ukázalo se, že mezi dvěma skupinami respondentů se lišil věk první zkušenosti s konopnými látkami - zatímco respondenti ze ZDC uváděli průměrně věk při první zkušenosti s konopím 13,9 roku, respondenti ze ZÚV 12,1 roku. Mezi respondenty ZDC převažovali lehčí uživatelé konopných látek (užívali konopné látky s frekvencí 1-2krát týdně) a krátkodobí uživatelé (neužívali konopí déle než 4 měsíce), zatímco mezi respondenty ZÚV převažovali těžší uživatelé (užívali 5krát týdně nebo častěji) a dlouhodobí uživatelé (užívali konopí déle než 2 roky). V obou skupinách respondenti nejčastěji uváděli, že užívají konopné látky na vycházkách, dovolenkách nebo na útěku, výjimečně je užívají při pobytu v zařízení. Celkem 14 respondentů uvedlo, že konopné látky sdílejí s ostatními, a to obvykle kdykoli nastane příležitost konopné látky užít. Nikdo z respondentů konopí nepěstuje, získávají ho nejčastěji od známých nebo kamarádů (obvykle zadarmo), 5 respondentů uvedlo nákup od dealera, 7 má zkušenost s krádeží konopných látek. 10 respondentů uvedlo, že mají obavy, že by na jejich užívání konopí mohl někdo přijít (především se jednalo o skupinu z ZDC).

V r. 2014 probíhá příprava třetí vlny dotazníkové studie Užívání drog v populaci vězňů před a po nástupu do výkonu trestu odnětí svobody, předchozí vlny studie byly realizovány v letech 2010 a 2012. Studii realizuje NMS ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby ČR (GŘ VS) a agenturou ppm factum research. Výsledky studie z r. 2012 viz VZ 2012.

Údaje o užívání drog v dalších populačních skupinách uvádí kapitola Sociální exkluze a užívání drog (str. 199).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist