Výzkum zdravotně rizikového chování mládeže

V březnu 2014 proběhl na školách sběr dat pro dotazníkové šetření zdravotně rizikového chování mládeže ve věku 14-15 let, které bylo realizováno v rámci mezinárodního projektu SOPHIE1 a grantu Analýza vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a sociogeografických determinant prostředí2. Šetření v ČR koordinuje centrum GeoQol Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celkem bylo v rámci celé ČR osloveno 38 základních škol a sesbíráno 1032 dotazníků (495 chlapců a 537 dívek).

Kouření cigaret v posledních 30 dnech uvedlo celkem 24,1 % dotázaných, celkem 12,3 % kouřilo denně a 3,8 % respondentů uvedlo kouření 11 a více cigaret denně. Zatímco denní kouření uváděly častěji dívky, chlapci byli častěji silnými kuřáky - tabulka 2 -10.

Alkohol alespoň jednou v životě konzumovalo 77,7 % dotázaných. Pivo konzumovalo s frekvencí nejméně jednou týdně 15,0 % dotázaných, víno, destiláty a míchané nápoje konzumovalo pravidelně alespoň jednou týdně shodně 5,5 % dotázaných. Chlapci byli výrazně častějšími konzumenty nadměrných dávek alkoholu - 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti 3krát nebo častěji v posledních 30 dnech uvedlo 10,1 % chlapců a 6,5 % dívek.

Konopné látky alespoň jednou v životě užilo celkem 26,1 % dotázaných (26,3 % chlapců a 25,9 % dívek), v posledních 12 měsících 23,4 % - z nich polovina užila konopné látky v posledním roce jednou nebo dvakrát, ovšem polovina z nich (11,3 % ze všech dotázaných) užila konopné látky v posledních 12 měsících 3krát nebo vícekrát. Konopné látky vyzkoušelo 7,5 % respondentů ve věku do 13 let včetně (Spilková, 2014).

tabulka 2-10: Užívání návykových látek mezi žáky základních škol ve věku 14-15 let, v %

Návykové látky

Chlapci

Dívky

Celkem

Kouření cigaret

 

 

 

Kouření v posledních 30 dnech

20,7

27,9

24,1

Denní kuřáci

10,4

14,3

12,3

Silní kuřáci (11 a více cigaret denně)

4,3

3,2

3,8

Konzumace alkoholu

 

 

 

Pití nadměrných dávek alkoholu (5 a více sklenic 3krát nebo častěji v posledních 30 dnech)

10,1

6,5

8,3

Užívání konopných látek

 

 

 

Celoživotní prevalence

26,3

25,9

26,1

Prevalence v posledních 12 měsících

22,3

24,4

23,4

Prevalence v posledních 30 dnech

11,2

9,7

10,5

Zdroj: Spilková (2014)

Více než třetina (36,9 %) dotázaných žáků základních škol nepovažuje za rizikovou pravidelnou konzumaci alkoholu, více než čtvrtina (26,7 %) považuje za bezrizikovou příležitostnou konzumaci konopných látek, rizika konzumace návykových látek podceňují především chlapci - tabulka 2 -11. Za nejvíce rizikové při srovnání tabáku, alkoholu a konopných látek považují žáci ZŠ pravidelné kouření 20 a více cigaret denně - graf 2 -63.

tabulka 2-11: Hodnocení rizik užívání návykových látek mezi žáky základních škol ve věku 14-15 let (% odpovědí „žádné" nebo „malé" riziko)

Riziko (žádné nebo malé)

Chlapci

Dívky

Celkem

Kouření cigaret denně (20 a více cigaret denně)

20,3

16,8

18,6

Alkohol 1-2 sklenice každý den

41,2

32,3

36,9

Konopné látky příležitostně

29,6

23,6

26,7

Zdroj: Spilková (2014)

graf 2-63: Hodnocení rizik užívání návykových látek mezi žáky základních škol ve věku 14-15 let, v %

Zdroj: Spilková (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist