Regionální školní studie 

Stejně jako v předchozích dvou letech realizovala společnost A Kluby ČR průzkum Mládež a drogy v Jihomoravském kraji. V r. 2013 bylo osloveno celkem 1763 respondentů z 2. stupně ZŠ (1003 osob), gymnázií (170 osob), středních odborných škol a učilišť (590 osob). Věk respondentů byl 11-21 let, celkem 1065 dotázaných bylo ve věkové kategorii 11-15 let (60,4 %), 663 ve věku 16-19 let (37,6 %) a 35 osob ve věku 20-21 let (2,0 %). K dispozici jsou pouze výsledky za všechny respondenty celkem, bez dalšího rozlišení podle pohlaví, věku nebo typu školy. Zkušenost s užitím konopných látek v životě uvedlo celkem 20,9 % dotázaných, 3,2 % uvedla užití halucinogenních hub, 1,3 % užila LSD a 1,7 % extázi. Hraní hazardních her (tj. hraní na výherních automatech, kurzové sázení a on-line hazardní hry) uvedlo 11,5 % respondentů (A Kluby ČR o.p.s., 2014). Srovnání výsledků s minulými roky komplikuje fakt, že věková struktura se mezi průzkumy v jednotlivých letech liší.

V r. 2013 proběhla také Školní dotazníková studie o návykový látkách, dalších formách rizikového chování a osobnostních charakteristikách adolescentů, kterou realizovala Katedra psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Sběr dat proběhl v rámci ověřování účinnosti dotazníkového nástroje SURPS (Substance Use Risk Profile Scale). Cílovou skupinou byli žáci osmých a devátých tříd základních škol a víceletých gymnázií v Olomouckém, Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Celkem bylo sesbíráno 836 dotazníků od respondentů ve věku 13-16 let. Podle výsledků šetření mělo 23,2 % respondentů zkušenost s konopnými látkami, halucinogenní houby užilo 2,6 %, LSD 1,4 % a pervitin 0,1 %. Těkavé látky užilo 3,6 % a léky se sedativním účinkem 8 % dotázaných (Skopal & Dolejš, 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist