ESPAD

Studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) je mezinárodní studie zaměřená na hodnocení situace a jejího vývoje v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích. Studie je realizovaná v 4letých intervalech již od r. 1995, poslední vlna mezinárodní studie proběhla v r. 2011 - blíže viz VZ 2011 a VZ 2012. V r. 2014 probíhá příprava metodiky studie plánované na r. 2015 a dotazníku, který bude oproti předchozím vlnám studie významně rozšířen především o oblast hraní hazardních her (gambling) a hraní počítačových her a her na internetu (tzv. gaming).

V r. 2014 byla k tisku připravena souhrnná výzkumná zpráva ze studie ESPAD 2011 s podrobnými výsledky studie v ČR včetně regionálního srovnání a srovnání chování a postojů žáků ZŠ se studenty SŠ (Chomynová et al., 2014).

Denní kouření uvedlo v roce 2011 celkem 25,5 % studentů - více než čtvrtina dotázaných středoškoláků (27,1 %) a pětina žáků základních škol (21,5 %). Nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu) často pilo 23,2 % studentů SŠ a 15,3 % žáků ZŠ. Stejně jako v případě kouření
i v případě pití nadměrných dávek alkoholu existovaly mezi studenty SŠ významné rozdíly z hlediska typu studované školy - časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádělo 14,0 % gymnazistů, 22,2 % studentů středních odborných škol a 32,2 % studentů odborných učilišť.

Nejčastěji užitou nelegální drogou byly mezi oběma skupinami studentů konopné látky - zkušenost s nimi uvedlo celkem 46,8 % středoškoláků a 33,6 % žáků základních škol. Pořadí zkušeností s nelegálními drogami bylo u obou skupin studentů stejné - následovaly halucinogenní houby
a LSD a jiné halucinogeny. U všech sledovaných látek uváděli vyšší prevalenci zkušeností studenti středních škol, výjimkou byly těkavé látky, kdy vyšší míru zkušeností s užitím v životě uvedli žáci základních škol - graf 2 -62.

graf 2-62: Celoživotní prevalence užívání nelegálních drog - srovnání žáků základních a studentů středních škol ze studie ESPAD 2011, v %

Zdroj: Chomynová et al. (2014)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist