Evropské šetření o zdraví 2014

V r. 2014 probíhá druhá vlna Evropského šetření o zdraví (European Health Interview Survey, EHIS)1, kterou koordinuje ÚZIS ČR ve spolupráci s ČSÚ. Sběr dat probíhá od poloviny června 2014 do konce ledna 2015, výběr respondentů je založen na vzorku cca 10 tis. domácností oslovených v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), kdy z každé domácnosti je náhodně vybrána jedna osoba (ve věku 15 a více let). Sběr dat probíhá formou osobních rozhovorů tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI). Na dotazníkové šetření navazuje šetření EHES (European Health Examination Survey), kdy u věkové skupiny 25-64 let bude provedeno lékařské vyšetření (měření krevního tlaku, antropometrických parametrů a odběr žilní krve zaměřený na zjištění glykemie a cholesterolemie) (Ústav zdravotnických informací a statistiky et al., 2014).

Šetření EHIS je zaměřeno na zdravotní stav respondentů (výskyt vybraných onemocnění v populaci, zdravotní omezení, duševní zdraví), využívání zdravotní péče (pobyt v nemocnici, návštěvy lékaře, užívání léků) a vybrané aspekty životního stylu populace (kouření, konzumace alkoholu a výživy). V ČR je součástí dotazníku také otázka zaměřená na užívání nelegálních drog. Výsledky studie budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách ÚZIS ČR.2


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist