Názory občanů na drogy

Poslední z každoročních šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) Názory občanů na drogy bylo realizováno v květnu 2013 na vzorku 1062 respondentů starších 15 let. Šetření bylo zaměřené především na morální přijatelnost konzumace návykových látek a subjektivní vnímání zdravotních rizik spojených s jejich konzumací - blíže viz VZ 2012. Vlastní zkušenost s užitím konopných drog v životě uvedlo podle výzkumu celkem 32 % dotázaných (26 % v r. 2011 a 2012), 4 % uvedla užití jiných nelegálních drog (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2013). V r. 2014 se šetření neopakuje z důvodu nedostatku místa v dotazníku.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist