Vývoj počtu klientů v registru žádostí o léčbu

Registr žádostí o léčbu sleduje uživatele primárních drog kromě alkoholu a tabáku. Osoby žádající
o léčbu poprvé v životě (prvožadatelé) tvoří dlouhodobě přibližně polovinu všech případů v registru. Uživatelé pervitinu jako  primární drogy tvoří kolem 70 % všech žadatelů. Dlouhodobě je patrný úbytek uživatelů opiátů/opioidů (o pětinu od r. 2003), zejména heroinu (pokles o 50,3 % od r. 2003), roste počet léčených uživatelů buprenorfinu ze 16 v r. 2003 na 502 v r. 2013.

graf 5-72: Vývoj počtu provožadatelů v registru žádostí o léčbu podle základní drogy v letech 2003-2013

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

 

graf 5-73: Vývoj počtu všech klientů v registru žádostí o léčbu podle základní drogy v letech 2003-2013

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

 

graf 5-74: Vývoj počtu uživatelů opiátů/opioidů mezi všemi klienty v registru žádostí o léčbu v letech 2003-2013

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

Uživatelé drog stárnou, v průměru nejstarší jsou uživatelé opiátů/opioidů (31-32 let), naopak uživatelé konopných látek jsou v průměru nejmladší (23 let) - graf 5 -75.

graf 5-75: Vývoj průměrného věku žadatelů o léčbu podle základní drogy v letech 2004-2013

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist