Lůžková péče

Detoxifikace od návykových látek byla v r. 2013 poskytována ve 33 lůžkových zařízeních, z toho v 5 fakultních nemocnicích, 14 nemocnicích akutní péče a 14 psychiatrických léčebnách. Jediným krajem bez možnosti detoxifikace byl stejně jako v minulém roce Karlovarský kraj. Vyčleněná lůžka k detoxifikaci byla vykázána v celkovém počtu 153 v 16 lůžkových zařízeních. V dalších 17 lůžkových zařízeních detoxifikovali pacienty na různých odděleních bez vyčleněných lůžek pro tyto účely.

Rezidenční abstinenčně orientovanou léčbu pacientům závislým na návykových látkách poskytují v ČR převážně psychiatrické nemocnice (léčebny) a psychiatrická oddělení nemocnic. Zejména v psychiatrických léčebnách je léčba organizována na speciálních odděleních pro léčbu závislostí. Počet psychiatrických lůžkových zařízení se v r. 2013 nezměnil (18 psychiatrických léčeben/nemocnic pro dospělé a 3 pro děti, 30 psychiatrických odděleních nemocnic a 2 psychiatrická oddělení v ostatních lůžkových zařízeních). Došlo k dalšímu poklesu počtu lůžek v psychiatrických léčebnách.

Sekce terapeutických komunit A.N.O. měla v říjnu 2013 celkem 14 zařízení1 v 10 krajích (terapeutická komunita pro závislé nefungovala v Praze, krajích Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Zlínském a v Kraji Vysočina). Terapeutických komunit, které měly k červnu 2014 certifikát odborné způsobilosti v rámci systému RVKPP bylo celkem 10. V Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV2 bylo v srpnu 2014 celkem 13 terapeutických komunit poskytujících služby osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách. Sjednocením všech tří zdrojů je seznam 16 zařízení - tabulka 5 -28.

tabulka 5-27: Síť adiktologických lůžkových léčebných zařízení v r. 2013

Typ zařízení

Počet programů

Kapacita (lůžka)

Charakteristika

Detoxifikace

 • lůžková zdravotnická zařízení

 16 (17*)

 153

zdravotnická služba, jejímž účelem je obvykle na začátku léčby minimalizovat odvykací příznaky

 • věznice

4

n.a.

Psychiatrická lůžková péče

 • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro dospělé

18

8 606

abstinenčně orientovaná zdravotnická léčba závislostí v lůžkových zařízeních oboru psychiatrie, využívající farmakologické i psychoterapeutické přístupy, určená pro všechny závislostní poruchy

 • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro děti

3

250

 • psychiatrická oddělení nemocnic

30

1 275

 • ostatní lůžková zařízení
  s psychiatrickým oddělením

2

66

Terapeutické komunity

 

16

272**

rezidenční péče na principu terapeutické komunity, jejíž cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

Zařízení speciálního školství

5

74

specializovaná oddělení pro děti ohrožené drogovou závislostí
v pobytových školských zařízeních

Chráněné bydlení

9***

99

ubytování pro klienty programu následné péče, jejichž cílovou skupinou jsou především uživatelé nelegálních drog

* detoxifikace na nevyčleněných lůžkách, ** odhadem 272, protože průměr 10 programů podporovaných v dotačním řízení RVKPP je 17 (kapacita 171 míst v 10 komunitách), *** programy podpořené v rámci dotačního řízení RVKPP v r. 2013

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

tabulka 5-28: Terapeutické komunity (TK) pro závislé v ČR v r. 2014

Zařízení/program

Obec (kraj) poskytování služby

Provozovatel

TK ADVAITA

Chrastava (Liberecký)

ADVAITA

TK Sejřek

Nedvědice (Jihomoravský)

Kolpingovo dílo České republiky

Byty na půl cesty

Brno-střed (Jihomoravský)

Lotos - doléčovací centrum

TK Magdaléna

Mníšek pod Brdy (Středočeský)

Magdaléna

TK Občanské sdružení Krok

Kyjov (Jihomoravský)

Občanské sdružení Krok

TK Renarkon

Čeladná (Moravskoslezský)

Renarkon

TK Salebra

Hrabětice (Jihomoravský)

Salebra

TK Karlov

Čimelice (Jihočeský)

SANANIM

TK Němčice

Protivín (Jihočeský)

SANANIM

TK Podcestný Mlýn

Dačice (Jihočeský)

Společnost Podané ruce

TK Vršíček

Rokycany (Plzeňský)

Středisko křesťanské pomoci Plzeň

TK WHITE LIGHT I.

Úštěk (Ústecký)

WHITE LIGHT I

TK Kladno - Dubí

Kladno (Středočeský)

Zařízení sociální intervence Kladno

TK Fénix

Bílá Voda (Olomoucký)

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

TK Harmonie

Bílá Voda (Olomoucký)

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

TK Kaleidoskop

Solenice (Středočeský)

Občanské sdružení Kaleidoskop

 

Ve všech rezidenčních programech tvoří muži přibližně dvě třetiny klientů. Podíl dětí a mladistvých je nízký, pod 10 % (s výjimkou dětských psychiatrických léčeben).

tabulka 5-29: Počet klientů (uživatelů návykových látek) v lůžkových léčebných zařízeních v r. 2013

Typ zařízení

Počet klientů

Podíl (%)

žen

osob do 20 let

Detoxifikace

 • lůžková zdravotnická zařízení

9 361

34

6

 • věznice

187

n.a.

n.a.

Psychiatrická lůžková péče

 • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro dospělé

11 429

 29

4

 • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro děti

24

29

100

 • psychiatrická oddělení nemocnic

4 058

38

9

 • ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením

93

39

1

Terapeutické komunity*

 420

33

n.a.

Zařízení speciálního školství**

 159

 35

100

* údaje z 10 komunit podpořených v dotačním řízení RVKPP, ** 4 z 5 zařízení jsou určena pouze pro chlapce

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2014g)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist