Registr žádostí o léčbu

Údaje o léčených klientech v r. 2013 nahlásilo do registru celkem 198 zařízení, přičemž více než polovina (51,7 %) hlášení pochází z celkem 65 nízkoprahových kontaktních center, čtvrtina (24,6 %) z 85 ambulantních programů a čtvrtina (23,7 %) ze 48 pobytových léčebných zařízení (Petrášová & Füleová, 2014). Nejčastěji zastoupenými regiony v registru jsou Moravskoslezský kraj (36 hlásících zařízení) a hl. m. Praha (30 hlásících zařízení). Celkově bylo v r. 2013 evidováno 9784 žadatelů o léčbu, z nichž 4 634 uvedlo, že léčbu v souvislosti s užíváním drog zahajují poprvé v životě (tzv. prvožadatelé). Nejvyšší počet žadatelů byl evidován v hl. m. Praze (1659; 17,0 %) a ve Středočeském kraji (1288; 13,1 %). Z hlediska užívaných drog je nejčastější pervitin, který jako hlavní užívanou látku označilo 6860 (70,1 %) žadatelů o léčbu, následovaný opiátovými drogami (1681; 17,2 %) a kanabinoidy (1077; 11,0 %) - graf 5 -66 a mapa 5 -3.

Poměr mužů a žen v populaci žadatelů o léčbu je dlouhodobě přibližně 23 : 1 (2,25 : 1
v r. 2013) u všech primárních drog s výjimkou hypnotik a sedativ, kde ženy tvoří většinu (60 %
v r. 2013). Druhou výjimkou je skupina léčených uživatelů pervitinu ve věkové kategorii 15-19 let, kde bylo hlášeno 351 žen (56,3 %) a 273 mužů. Průměrný věk všech léčených uživatelů v r. 2013 byl 28,2 roku (muži - 29,4 let, ženy - 26,9 let) a 26,5 roku (muži - 27,4 roku, ženy - 25,5 roku) u prvožadatelů. Průměrný věk žadatelů o léčbu se dlouhodobě zvyšuje, od r. 2003 v obou skupinách o 4,5 roku.

graf 5-66: Struktura žádostí o léčbu podle základní drogy v r. 2013

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

mapa 5-3: Počet všech žádostí o léčbu podle typů drog v krajích ČR v r. 2013 na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let

Zdroj: Petrášová & Füleová (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist