Zkušenosti s podomácku vyráběnými drogami a zneužíváním léků

Ve studii somatické komorbidity (viz výše a také kapitolu Somatická komorbidita problémových uživatelů drog) bylo k dotazníkovému šetření a také k ohniskovým skupinám přidáno téma zkušeností s podomácku vyráběnými drogami (Národní monitorovací středisko pro drogy

a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu, 2014).

Míru zkušeností s injekčním užitím vybraných drog, které jsou v ČR často získávány z léků, uvádí tabulka 4 -21. Většina užitého fentanylu nebo kodeinu pocházela podle respondentů z léků nebo náplastí; u morfinu byl tento podíl pod 50 %, zřejmě s ohledem na zkušenosti s užíváním makoviny - tabulka 4 -22. Nejčastějším zdrojem zneužívaných léků je podle respondentů kamarád/přítel nebo dealer - tabulka 4 -23. Přibližně třetina respondentů by dokázala podle vlastní výpovědi bez cizí pomoci vyrobit pervitin, 13 % braun1.

tabulka 4-21: Celoživotní prevalence (LTP) a prevalence v posledním roce (LYP) injekčního užití vybraných drog

Droga

N

LTP

LYP

   

Počet

%

Počet

%

Fentanyl

237

45

19,0

38

16,0

Morfin

239

78

32,6

34

14,2

Kodein

238

76

31,9

40

16,8

Braun

238

105

44,1

61

25,6

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu (2014)

tabulka 4-22: Počet a podíl respondentů tvrdících, že vybrané drogy měly svůj původ v lécích (tabletách nebo náplasti u fentanylu) - z těch, kteří někdy v životě užili vybrané drogy, %

Droga

n

Počet

%

Fentanyl

45

32

71,1

Morfin

78

38

48,7

Kodein

76

52

71,2

Braun

3

3

100,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu (2014)

tabulka 4-23: Zdroj léků, které byly zneužity jako droga nebo pro výrobu drogy

Droga

n

Lékárna

Zdravotnické zařízení

Kamarád/ přítel

Dealer

Ostatní

   

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Fentanyl

45

5

11,1

1

2,2

23

51,1

12

26,7

4

8,9

Morfin

71

7

9,9

6

8,5

37

52,1

14

19,7

7

9,9

Kodein

71

9

12,7

4

5,6

33

46,5

16

22,5

9

12,7

Braun

1

1

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu (2014)

tabulka 4-24: Dokázal/a byste bez cizí pomoci „uvařit" danou drogu?

Droga

Ano

Ne

Odmítl/a odpovědět

 

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Pervitin

83

34,6

151

62,9

6

2,5

Braun

30

12,5

206

85,8

4

1,7

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu (2014)

Z analýzy ohniskových skupin vyplývá, že všichni účastníci mají zkušenost s drogami, které se vyrábějí z léků, nevidí jako velký problém léky získat, zdá se, že mají znalosti přesných postupů výroby, ale jen neradi svoje zkušenosti sdělují z obavy z právního postihu.

Respondenti měli kromě jiných drog (konopí, lysohlávek, extáze) zkušenost s užíváním pervitinu, heroinu, braunu, makoviny (surového opia). Z léků uvedli zkušenost s užíváním benzodiazepinů v tabletách i v injekční formě (diazepam, flunitrazepam, klonazepam), Subutexu®, fentanylu z náplastí. Užívání Subutexu® jako hlavní drogy označují za současný trend. Složení léků se podle respondentů neustále mění, je proto potřeba sledovat nové trendy. Významným informačním zdrojem je doporučení známých. Léky se dají sehnat pod rukou od známých lékárníků či sanitářů nebo na padělané recepty.

Jako zdroj pro výrobu drogy, která se dá aplikovat injekčně, se používají především léky obsahující efedrin (či pseudoefedrin) nebo kodein. Produkty jsou potom pervitin (z efedrinu
a pseudoefedrinu), surový kodein nebo braun (z kodeinu). Uvádějí také pokusy o výrobu heroinu z makoviny (surového opia).

Ženy se velmi kriticky vyjadřovaly k aktuálnímu užívání nových syntetických drog (Funky, El Magico), které považují za nekvalitní a nebezpečné.

Respondenti mají přehnané představy o možnostech domácí výroby drog a schopnostech výrobců („dá se vyrobit cokoliv z čehokoliv"). Respondenti sami uvádějí znalost postupu pro výrobu pervitinu pomocí červeného fosforu, který je údajně získáván pod rukou z chemických laboratoří ve školách. Dále je uváděna zkušenost s extrakcí fentanylu z náplastí a s extrakcí účinných látek z tablet za pomoci vody nebo lihu. Stává se, že se výroba drog doma nepodaří - důvody jsou podle respondentů nedodržení postupu nebo použití jiných surovin.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist