Problémové užívání konopných látek v ČR

Podle screeningové škály CAST (Cannabis Abuse Screening Test) používané pro hodnocení problémového nebo rizikového užívání konopných látek (Piontek et al., 2008, Legleye et al., 2007, Beck & Legleye, 2008), která byla součástí Národního výzkumu užívání návykových látek1 v r. 2012, se ukázalo, že pro více než dvě třetiny současných uživatelů konopných látek (tj. těch, kteří užili konopné látky v posledním roce) nepředstavuje užívání žádné nebo jen nízké riziko.

V r. 2014 byl v souladu s nově publikovanými odbornými články a výstupy týkajícími se škály CAST (Spilka et al., 2013, Legleye et al., 2011, Thanki et al., 2013, Gyepesi et al., 2014) upraven výpočet odhadu podílu uživatelů konopí i jejich zastoupení v obecné populaci. Podle aktualizovaných výpočtů spadalo do kategorie mírného/středního rizika (tj. 3-6 bodů na škále CAST) celkem 17,5 % respondentů (17,2 % mužů a 18,2 % žen) a dalších 12,0 % dotázaných (15,6 % mužů a 3,6 % žen) spadalo do kategorie vysokého rizika v souvislosti s užíváním konopných látek (tj. 7 a více bodů na škále CAST) - tabulka 4 -19. Respondenti s 1 nebo 2 body byli zařazeni do kategorie žádného/nízkého rizika.

Podíl osob ve vysokém riziku odpovídá cca 1,1 % populace ve věku 15-64 let (2,0 % mužů a 0,2 % žen), podíl osob ve středním riziku pak 1,6 % populace (2,2 % mužů a 1,0 % žen). Při přepočtu na populaci ve věku 15-64 let se jedná odhadem o 79 tis. uživatelů konopných látek ve vysokém riziku a o dalších cca 116 tis. osob v mírném/středním riziku v souvislosti s užíváním konopných látek.

tabulka 4-19: Výsledky škály CAST a výskyt rizikového užívání marihuany (v % těch, kteří užili konopí v posledních 12 měsících, a v % populace celkem)

Škála CAST

Muži

Ženy

15-24 let

25-34 let

35-44 let

45-54 let

55-64 let

Celkem

Z toho 15-34 let

Rizikové užívání - mezi těmi, kteří užili konopí v posledních 12 měsících

Žádné nebo nízké riziko

(0-2 body)

67,2

78,2

71,8

75,8

59,3

72,7

50,0

70,5

73,5

Mírné nebo střední riziko (3-6 bodů)

17,2

18,2

19,2

17,7

3,7

27,3

50,0

17,5

19,4

Vysoké riziko

(7 a více bodů)

15,6

3,6

9,0

6,5

37,0

0,0

0,0

12,0

7,1

Rizikové užívání - v obecné populaci

Žádné nebo nízké riziko (0-2 body)

95,8

98,8

93,6

96,6

97,5

99,2

99,8

97,3

95,2

Mírné nebo střední riziko (3-6 bodů)

2,2

1,0

4,4

2,5

0,2

0,8

0,2

1,6

3,5

Vysoké riziko

(7 a více bodů)

2,0

0,2

2,0

0,9

2,3

0,0

0,0

1,1

1,3

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SC&C (2013)

Ukázalo se, že pravděpodobnost výskytu problémů spojených s užíváním konopných látek se zvyšuje s frekvencí jejich užívání - zatímco polovina (47,9 %) z těch, kteří užili konopné látky v posledních 12 měsících, nevykazuje žádné známky rizika spojeného s užíváním konopí, ti, kteří užili konopí v posledních 30 dnech, spadají nejčastěji (v 33,8 %) do kategorie nízkého rizika (1-2 body) a ti, kteří užívají konopí pravidelně s frekvencí alespoň jednou týdně nebo častěji, spadají nejčastěji (v 34,6 %) do kategorie mírného nebo středního rizika (3-6 bodů). Denní uživatelé konopných látek častěji dosahují skóre 7 a více bodů, a spadají tak nejčastěji (v 80,6 %) do kategorie vysokého rizika spojeného s užíváním konopných látek - graf 4 -65.

graf 4-65: Frekvence výsledného CAST skóre v jednotlivých podskupinách uživatelů konopných látek, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti & SC&C (2013)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist