Všeobecná prevence

Programy všeobecné primární prevence jsou ty, které se zaměřují na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny, zohledňují pouze její věkové složení (Pavlas Martanová, 2012c).

K 30. červnu 2014 byla udělena certifikace 30 programům všeobecné primární prevence v různých regionech ČR. Jejich aktualizovaný seznam je k nalezení na webové stránce Pracoviště pro certifikace Národního ústavu pro vzdělávání.

VZ 2012 informovala o orientaci metodických a výzkumných aktivit směrem k roli a zapojení rodičů do prevence rizikového chování dětí v ČR. O možnostech rodičů zapojit se do preventivních aktivit v rámci ochrany svých dětí před užíváním návykových látek pojednávají Gabrhelík et al. (2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist