Kampaně se sporným ohlasem

Národní protidrogová centrála (NPC) se v r. 2014 rozhodla podpořit celonárodní vzdělávací kampaň legálních výrobců a prodejců tabákových výrobků iniciovanou společností Philip Morris ČR zaměřenou na boj s obchodem s nelegálními tabákovými výrobky a dalšími nelegálními komoditami. Inzerce v rámci kampaně vyšla v celostátních denících MF Dnes a Lidové noviny i v regionálním tisku1 v průběhu července a srpna 2014 - obrázek 3 -2. NPC svou podporu prezentovala jako „podporu boje s trestnou činností, ne podporu závislostem" a své připojení k této kampani zdůvodnila skutečností, že obchod s nelegálními cigaretami a ostatními padělky se nejčastěji odehrává v místech, kde policisté odhalují drogovou kriminalitu2. Některá jiná média tento krok kritizovala jako „podporu prodeje cigaret"3 nebo „preventistický přešlap"4. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku varovala před diskreditací policie a vyzvala ji, aby zveřejnila podmínky spolupráce s tabákovým průmyslem5.

obrázek 3-2: Inzerce v rámci celonárodní vzdělávací kampaně legálních výrobců a prodejců tabákových výrobků

padělek cigaret

Zdroj: týdeník 5plus2 (1. srpna 2014, str. 4)

V r. 2013 proběhl již 11. ročník Cykloběhu za Českou republiku bez drog6. Akci organizuje o. s. Řekni ne drogám - řekni ano životu. Cykloběh se koná každoročně u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen. Cykloběh se prezentuje jako největší pravidelná protidrogová kampaň spojená se sportem, jejím cílem je poukázat na zanedbané vzdělání v oblasti drogové prevence a snaží se o zvýšení drogové gramotnosti. Každoročně cykloběh prochází přibližně 40 městy, kde probíhají informační kampaně a přednášky o drogách, akce má každoročně podporu Senátu PČR. Cykloběh patří spolu s projektem Revolution train k preventivním projektům, které odborná veřejnost dlouhodobě kritizuje - blíže viz VZ 2012. Druhý z projektů, Revolution train, v r. 2013 nepokračoval vzhledem k tomu, že nebyl doporučen k podpoře ze strany kraje, navíc byl v r. 2014 vykraden a poškozen7.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist