Mediální a informační kampaně

Česká koalice proti tabáku1 spouští každoročně 31. května kampaň ke Světovému dni bez tabáku. Cílem je upozornit na rizika spojená s kouřením a motivovat kuřáky, aby alespoň jeden den v roce prožili bez tabáku a zvážili možnost odvykání kouření. Tématem kampaně pro r. 2013 byl přínos nekuřáckých restaurací. Počátkem r. 2014 zahájila Česká koalice proti tabáku v Praze provoz vlastní poradny pro odvykání kouření.

U příležitosti Světového dne bez tabáku připravila Česká lékárnická komora ve spolupráci s PACE 2015 a Společností pro léčbu závislostí na tabáku kampaň Odvykání kouření v lékárnách2, ve které byly v rámci jednoho týdne ve vybraných lékárnách zdarma poskytovány konzultace s lékárníky na téma možnosti odvykání kouření.

Ke kampani Světového dne bez tabáku se v ČR každoročně připojuje také asociace Zdravá města ČR3, která organizuje v obcích a regionech tzv. cesty za čistým vzduchem, výtvarné soutěže s protikuřáckou tematikou a další osvětové akce zaměřené na prevenci kouření u dětí a mladistvých.

V roce 2013 probíhala i v České republice další etapa mezinárodní kampaně s názvem Ex-kuřáci jsou nezastavitelní, kterou pořádala Evropská komise.4

V r. 2013 pokračovaly také kampaně v oblasti prevence alkoholu a dalších drog za volantem - blíže viz VZ 2012. V březnu 2013 probíhal třetí ročník kampaně Řídím, piju nealko pivo5, kterou realizuje Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s Policií ČR a ve které každoročně odměňují nealkoholickým pivem řidiče, kteří před jízdou nepili alkohol. Český svaz pivovarů a sladoven každoročně připravuje také stánek na pivních a hudebních festivalech, kde si mohou účastníci vyzkoušet tzv. opilé brýle, které navozují stav po požití alkoholu, a účastníci si tak mohou vyzkoušet, jak zvládají běžné úkony při sníženém zrakovém vnímání simulujícím stav opilosti.

V květnu 2013 proběhl v ČR pod záštitou BESIP Týden bezpečnosti silničního provozu6 (v rámci celosvětového Road Safety Week) zaměřený na bezpečnost chodců v silničním provozu - blíže viz VZ 2012.

Ke dni dětí 1. června 2013 byla spuštěna komunikační kampaň města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie (CPPT) s názvem Respektuj 187, která se snaží upozornit na konzumaci alkoholu nezletilými. Jejím cílem je změnit postoj lidí k této problematice a podpořit dodržování zákazu prodeje a podávání alkoholu mladistvým do 18 let věku - blíže viz VZ 2012.

V r. 2012 spustilo o. s. SANANIM webové stránky koncimshulenim.cz8 zaměřené na prevenci (nadměrné) konzumace konopných látek - blíže viz kapitolu Další aktuální informace o drogové léčbě (str. 139). Na službu upozorňoval speciální konopný bigboard umístěný u dálnice - obrázek 3 -1. U bigboardu s podtitulem Nenech si to přerůst přes hlavu byly umístěny truhlíky s technickým konopím a očekávalo se, že v průběhu času bude konopí přerůstat přes samotné sdělení a tím přitáhne pozornost cílové skupiny.

obrázek 3-1: Konopný bigboard projektu koncimshulenim.cz sdružení SANANIM

Zdroj: http://www.feedit.cz/

Hlavní město Praha ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi pořádá každoročně již od r. 2008 festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby (a vyhlašuje soutěž o nejlepší studentský film) s názvem AntiFetFest aneb Jde to i jinak9. Do soutěže je možné přihlásit film s námětem rizikového chování (např. drogová závislost, kriminalita, šikana, rasismus, záškoláctví, hazardní hráčství nebo domácí násilí) v délce do 15 minut.

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist