Léčba HIV/AIDS a virové hepatitidy typu C

Diagnostika, profylaxe a léčba HIV/AIDS v ČR probíhá podle doporučeného postupu, který byl v r. 2012 aktualizován (Rozsypal et al., 2013). Je organizována v síti 7 regionálních AIDS center, metodické vedení zajišťuje pracoviště v Nemocnici Na Bulovce (Staňková, 2013).

Standardní léčebnou modalitou pro léčbu VHC se vedle tradiční dvojkombinace pegylovaného interferonu α (PEG-IFN) s ribavirinem (RBV) od r. 2011 stala léčba přímo působícími antivirotiky cílícími na různé fáze replikace virových částic; jako celosvětově první byly schváleny inhibitory proteázy telaprevir a boceprevir - blíže viz VZ 2012. Také v ČR je od listopadu 2012 hrazena léčba VHC přímo působícími antivirotiky u 120 pacientů v 17 centrech (Česká hepatologická společnost, 2012). Počátkem r. 2013 byl Českou hepatologickou společnosti a Společnosti infekčního lékařství s ohledem na nejnovější vývoj modifikován Standardní diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C. S ohledem na specifické podmínky ČR a vysokou cenu obou preparátů je v něm trojkombinační léčba PEG-IFN a RBV s boceprevirem či telaprevirem doporučována jako postup druhé volby, tj. pro osoby s anamnézou neúspěšné léčby tradiční dvojkombinací1.

V r. 2012 začal ÚZIS v ročním výkazu oborů gastroenterologie a infekční lékařství nově sledovat počet pacientů celkem i IUD léčených pro VHC. V r. 2012 existovalo celkem 38 zařízení obou odborností, která léčila pro VHC 745 (bývalých či současných) IUD - blíže viz VZ 2012. V r. 2013 se sledování VHC upravilo - nyní jsou vykazováni ti pacienti, u kterých byla léčba VHC protivirovými preparáty v daném roce zahájena. Ve 39 zařízeních obou odborností zahájilo v roce 2013 léčbu 536 bývalých i současných IUD (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2014a).

Z dat Vězeňské služby ČR vyplývá, že v r. 2013 byla léčba VHC zahájena u 246 osob ve výkonu trestu odnětí svobody - počet vězňů léčených pro VHC tak zůstává na vysokých hodnotách - v r. 2012 byla léčba zahájena u 272 osob, v r. 2011 u 239 osob, v r. 2010 u 69 osob (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2014c).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist