Opatření zaměřená na další zdravotní souvislosti a důsledky užívání drog

Podle výročních zpráv o realizaci protidrogové politiky v krajích nejsou specifické preventivní programy na tanečních a hudebních akcích příliš rozšířeny, což souvisí s jejich omezenou finanční podporou. Služby se preventivním aktivitám v prostředí noční zábavy věnují okrajově v rámci provozování stávajících programů, zejména terénních. V r. 2013 realizovaly preventivní aktivity na letních hudebních festivalech ve Středočeském kraji terénní programy Magdaléna a terénní programy SEMIRAMIS, které navštíví každoročně cca 15 festivalů, včetně nepovolených techno akcí. V Jihočeském kraji terénní programy PREVENT navštívily dvě větší taneční akce, v Plzeňském kraji nabízel aktivity v prostředí zábavy KOTEC. Na brněnské klubové scéně působí znovuotevřený program Terénní práce v prostředí noční zábavy Společnosti Podané ruce (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2014b).

Podle závěrečných zpráv v rámci dotačního řízení RVKPP realizovaly specifické programy snižování rizik v prostředí zábavy v r. 2013 tři programy1, tj. stejně jako v r. 2012 (v r. 2011 to bylo 6 programů). Dva z nich poskytly podrobné informace - na 5 akcích kontaktovaly 545 osob (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014g).

Kromě toho funguje od r. 2005 internetová a SMS služba Promile INFO2, kterou provozuje SANANIM a která je zaměřená na prevenci řízení pod vlivem alkoholu. Jde o nástroj, s jehož pomocí mohou uživatelé zjistit orientační hladinu alkoholu v krvi a přibližnou dobu, kdy vystřízliví. K dispozici je zdarma ke stažení také aplikace pro chytré telefony. Aplikace Promile INFO byla v průběhu r. 2013 stažena a instalována ve 23 tis. případech a uživatelé služby ji použili k celkem 263 tis. výpočtům hladiny alkoholu. SANANIM působí také na letních festivalech, kde provozuje klidovou zónu s názvem K-LEE-DECK, poskytuje informace a poradenství týkající se konzumace alkoholu, provedení orientační dechové zkoušky na alkohol a distribuuje jednorázové testy.
V r. 2013 bylo navštíveno 20 festivalů, bylo distribuováno 2400 alkotesterů a provedeno 6736 dechových zkoušek.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist