Legislativní rámec, strategie a politiky v oblasti snižování rizik

V Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018 tvoří oblast snižování rizik jeden ze čtyř základních pilířů. V Akčním plánu 2013-2015 jsou aktivity v kapitole Harm reduction rozděleny do dvou oblastí:

  • prevence infekčních onemocnění a dalších rizik spojených s injekčním a problémovým užíváním drog,

  • prevence předávkování a dalších rizik v rekreačním kontextu užívání návykových látek a mezi konzumenty obecně.

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013-2017 obsahuje řadu aktivit, jejichž cílovou skupinou jsou rovněž injekční uživatelé drog - viz také VZ 2012. Vláda v lednu 2014 projednala dokument Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany a podpory zdraví
a prevence nemocí - blíže viz kapitolu Legislativní rámec, strategie a politiky v oblasti prevence 
(str. 75).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist