Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu uživatelů drog

Výdaje zdravotních pojišťoven na léčbu poruch způsobených užíváním návykových látek jsou zpracovány s ročním zpožděním ze statistiky zdravotnických účtů podle mezinárodní metodologie System of Health Accounts. Tvoří je náklady přímo identifikovatelné, tj. vykázané na léčbu v souvislosti se základní diagnózou, a náklady neidentifikovatelné bez vazby na diagnózu, jejichž podíl na dg. F10-F19 je odhadován (blíže viz VZ 2011).

Odhadovaný objem výdajů ze zdravotního pojištění na léčbu poruch spojených s užíváním návykových látek v r. 2012 činil 1597 mil. Kč, z toho na léčbu poruch způsobených alkoholem (dg. F10) bylo vydáno 1124 mil. Kč a na léčbu dalších poruch (dg. F11-F19) 473 mil. Kč. Část, která byla spotřebována adiktologickými (AT) programy, dosáhla 148 mil. Kč u alkoholu (140 mil. Kč lůžková a 8 mil. Kč ambulantní péče) a 64 mil. Kč u dalších poruch (59 mil. Kč lůžková a 5 mil. Kč ambulantní péče). Vývoj a strukturu těchto nákladů uvádí tabulka Odhad nákladů zdravotních pojišťoven na dg. F10 a dg. F11–F19 podle druhu péče v letech 2007–2012, v tis. Kč

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist