Národní strategie a akční plán

Odpovědnost za tvorbu a naplňování národní protidrogové politiky nese vláda ČR. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Rok 2013 byl čtvrtým rokem platnosti Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (Národní strategie 2010-2018) a prvním rokem platnosti jejího druhého akčního plánu na období 2013-2015. V období platnosti strategie budou vytvořeny celkem 3 tříleté akční plány - blíže viz VZ 2009 a 2010.

Akční plán na období 2013-2015 byl schválen usnesením vlády č. 219 ze dne 27. března 2013. Jeho priority vycházejí z předchozího akčního plánu a jsou jimi:

  • snížení míry nadměrného pití alkoholu a intenzivního užívání konopí mladými lidmi,

  • zaměření na vysokou míru problémového užívání pervitinu a opiátů/opioidů,

  • zefektivnění financování protidrogové politiky,

  • integrovaná protidrogová politika.

Blíže k akčnímu plánu viz VZ 2012.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist