Implementace a evaluace národní strategie a akčního plánu

V březnu 2014 projednala RVKPP průběžné hodnocení plnění aktivit Akčního plánu 2013-2015 za rok 2013. Akční plán obsahuje celkem 100 aktivit, z nich 25 s průběžným plněním, 39 s termínem plnění v r. 2013 a 36 v letech 2014 a 2015. Informace poskytlo 9 ministerstev. Z celkem 64 aktivit s termínem plnění v r. 2013 a průběžným plněním bylo v r. 2013 plněno 26 (40 %), částečně plněno 31 (49 %) a nesplněno 7 (11 %).

K průběžnému hodnocení Národní strategie 2010-2018 a hodnocení Akčního plánu 2010-2012 viz VZ 2012.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist