Záchyty drog

Záchytem drog se rozumí zajištění jedné nebo více látek v určitém čase a na jednom místě v rámci řešení případu neoprávněného nakládání s OPL represivními orgány. Hlavní zdroj informací představují data NPC a CPJ (Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2014a, Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, 2014b, Celní protidrogová jednotka, 2014).

Počet záchytů a zajištěné množství jednotlivých drog za období 2007-2013 uvádí tabulka 10 -86. Stejně jako v předchozích letech byla nejčastěji zadrženou drogou marihuana. Za r. 2013 evidují Policie ČR a Celní správa ČR 875 záchytů této drogy v celkovém množství 735,4 kg, což je o 172 kg více než v předchozím roce. Hmotnost největšího záchytu marihuany byla 66,2 kg. Od r. 2009 roste počet záchytů i zadržené množství. Rostliny konopí byly v r. 2013 zajištěny v 361 případech. Celkem šlo o 73,6 tis. rostlin. V porovnání s předchozím rokem vykázaly represivní orgány vyšší počet záchytů rostlin konopí, počet zabavených rostlin je však celkově nižší. Počet záchytů hašiše se oproti předchozímu roku nepatrně zvýšil, zachycené množství však bylo mnohonásobně nižší (1,3 kg v r. 2013 a 20,5 kg v r. 2012). Hmotnost největšího záchytu hašiše byla 834,1 g.

Druhou nejčastěji zadrženou drogou byl pervitin. Za r. 2013 je evidováno 464 záchytů v množství 69,1 kg. Celkové množství zadrženého pervitinu se ve srovnání s r. 2012 zvýšilo více než dvojnásobně (31,9 kg v r. 2012). Jedná se o dosud vůbec nejvyšší roční zachycené množství této látky. Hmotnost největšího záchytu byla 18,3 kg. Hlavním prekurzorem pro výrobu pervitinu jsou léky s obsahem pseudoefedrinu pašované ze zahraničí, nejčastěji z Polska. Mezi nejčastěji zachycené patřil Cirrus®. Pašování léků s obsahem pseudoefedrinu ze zahraničí je stimulováno především regulací jejich prodeje v ČR, nižší cenou a současně vyšším obsahem pseudoefedrinu v lékové jednotce než na českém trhu. CPJ a Policie ČR zadržely v r. 2013 celkem 223 382 tablet různých léků s obsahem pseudoefedrinu, což představuje přibližně stejné množství jako v předchozím roce. Největším záchytem byl záchyt 105 160 tablet. Pokud jde o efedrin, tradiční prekurzor pro výrobu pervitinu v ČR, represivní orgány zachytily v r. 2013 minimální množství této látky ve srovnání s předchozím rokem. Záchyty jednotlivých léků s obsahem pseudoefedrinu za období posledních 5 let shrnuje tabulka 10 -85.

tabulka 10-85: Množství zachycených léků s obsahem pseudoefedrinu v letech 2009-2013

Název léku

2009

2010

2011

2012

2013

Acatar® (tbl.)

3 508

26 924

240

168

72

Apselan® (tbl.)

-

-

-

160

1 647

Cirrus® (tbl.)

6

68

17 551

24 788

158 842

Claritine Active® (tbl.)

-

-

-

20 981

36 221

Efedrin (g)

6 023

8 152

2 317

2 167

23

Efedrin (tbl.)

-

15 000

4 070

0

0

Gripex, Gripex Max® (tbl.)

-

-

-

-

170

Ibuprofen® (tbl.)

80

0

0

0

0

Ibuprom® (tbl.)

22 080

551

1 474

0

1 499

Modafen® (tbl.)

840

3 356

2 762

2 208

1 095

Neoafrin® (tbl.)

-

-

2 120

2 492

0

Nurofen Stop Grip® (tbl.)

876

0

14 892

228

2 760

Panadol Plus Grip® (tbl.)

1 224

0

0

0

0

Paralen Plus®

1 440

144

0

0

0

Pseudoefedrin (g)

-

2 179

2 880

2 307

63 739

Pseudoefedrin (tbl.)

-

-

40

0

0

Reactine® duo (tbl.)

-

-

10 940

0

0

Rhinafen® (tbl)

-

-

960

0

0

Rhinopront® (tbl.)

-

-

540

588

24

Sudafed® (tbl.)

12 231

278 133

403 105

169 348

21 052

Zyrtec® (tbl)

-

-

28 140

0

0

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014b)

Počet záchytů kokainu a jeho zadržené množství bylo výrazně vyšší než v předchozím roce. Za r. 2013 je evidováno 106 případů v celkovém množství 35,8 kg, což představuje největší zajištěné množství od r. 2007. Hmotnost největšího záchytu kokainu byla 32,1 kg. Kokain byl v tomto případě pašován do ČR letecky v cestovním zavazadle na trase z Dominikánské republiky.

U heroinu bylo v porovnání s r. 2012 zaznamenáno snížení počtu záchytů i zadrženého množství, a to ze 41 záchytů v množství 7,6 kg na 38 záchytů v množství 5,1 kg v r. 2013. Hmotnost největšího záchytu heroinu byla 2,5 kg.

Počet záchytů extáze se zvýšil z 12 případů v r. 2012 na 114 v r. 2013. Vedle počtu záchytů vzrostlo také zadržené množství této drogy. Zatímco v r. 2012 zajistily represivní orgány 1782 tablet extáze, v r. 2013 se jednalo o 5061 tablet. Největším záchytem bylo 987 tablet. Nárůst počtu záchytů a zajištěného množství drogy byl zaznamenaný také v případě LSD. Za r. 2013 je evidováno 11 záchytů v počtu 471 dávek, zatímco v r. 2012 se jednalo o 3 záchyty v celkovém počtu 44 dávek. Největším záchytem bylo 160 dávek LSD.

tabulka 10-86: Počet záchytů a zajištěné množství jednotlivých drog v letech 2007-2013

Rok

Marihuana (g)

Pervitin (g)

Heroin (g)

Rostliny konopí (ks)

Hašiš (g)

Extáze (tablety)

Kokain (g)

LSD (dávky)

2007

Počet

563

374

96

46

25

30

38

5

Množství

122 124

5 978

20 332

6 992

387

62 226

37 587

117

2008

Počet

602

405

105

69

30

18

24

5

Množství

392 527

3 799

46 302

25 223

696

16 610

7 631

246

2009

Počet

384

326

73

117

41

13

26

5

Množství

171 799

3 599

31 257

33 427

12 499

198

12 904

142

2010

Počet

455

283

61

189

27

16

42

8

Množství

277 988

21 301

30 453

64 904

9 354

865

14 162

1 218

2011

Počet

508

304

34

240

24

15

44

7

Množství

440 780

20 054

4 730

62 817

2 375

13 000

16 071

1 313

2012

Počet

558

355

41

259

24

12

44

3

Množství

563 335

31 901

7 576

90 091

20 532

1 782

8 050

44

2013

Počet

875

464

38

361

28

114

106

11

Množství

735 362

69 137

5 046

73 639

1 321

5 061

35 788

471

Zdroj: Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR (2014a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist