Trh s konopnými drogami

Respondenti Národního výzkumu užívání návykových látek 2012, kteří uvedli, že užili konopné látky v posledních 12 měsících, byli ve speciálním modulu otázek dotazováni na další aspekty konopných trhů v ČR. Na otázky v tomto modulu odpovídalo tedy více než 190 respondentů. Současně je možné srovnání s r. 2008, kdy byly obdobné otázky zařazeny do Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu (Mravčík et al., 2009, Běláčková et al., 2012, Běláčková, 2014).

Místa prodeje konopných drog

Téměř polovina všech respondentů v r. 2012 označila získání konopných drog za celkem obtížné až nemožné (40 %), 29,9 % naopak za velmi snadné. To je rozdíl oproti r. 2008, kdy byly konopné drogy považovány za obtížně dosažitelné více než polovinou respondentů. V tom smyslu došlo ke zvýšení subjektivně vnímané dostupnosti konopných drog.

Pro osoby, které konopí v posledním roce užily, byla nejčastějším místem získání konopné drogy soukromá akce nebo domácí prostředí (36 %), z toho 12 % transakcí se uskutečnilo u prodejce doma. Druhým nejčastějším místem jeho získání byl bar, restaurace nebo klub, kde si naposledy opatřilo konopnou drogu 35 % respondentů, podobně jako v r. 2008. V tomto ohledu se konopný trh od r. 2008, kdy byly nejčastějším místem získání konopí bar nebo restaurace (36 %), změnil ve prospěch mírné převahy uzavřenějšího, domácího prostředí. Třetím nejčastějším místem získání konopné drogy bylo veřejné prostranství (24 %). Jen minimum respondentů naposledy získalo marihuanu ve škole nebo na pracovišti (3 %).

Způsoby získávání konopných drog

Většina respondentů (86 %, oproti 72 % v r. 2008) uvedla, že konopnou drogu naposledy získala zdarma nebo sdílením, kde vyšší podíl připadá na sdílení (67 %). Jen 7 % respondentů naposledy konopnou drogu koupilo a 6 % uvedlo jako zdroj konopné drogy vlastní pěstování. V r. 2008 přitom nákup konopí uvedlo jako poslední způsob získání 17 % respondentů. Tyto údaje naznačují, že došlo ke snížení podílu komerčního černého trhu.

Převládajícím vztahem mezi uživatelem a osobou, od které uživatel konopnou drogu naposledy získal, byl ze 71 % vztah kamarádský (nárůst oproti 61 % v r. 2008), příbuzenský nebo partnerský. Od známého získalo konopnou drogu 17 % respondentů a od prodejce nebo neznámé osoby přibližně 5 % respondentů. V průměru 68 % uživatelů konopnou drogu, kterou naposledy obdrželi či vypěstovali, někomu darovalo nebo ji sdílelo s ostatními.

Maloobchodní a velkoobchodní ceny a množství a makroekonomické souvislosti

V r. 2012 více než dvě třetiny (67 %) respondentů, kteří marihuanu naposledy koupili, zaplatili za 1 g méně než 200 Kč. Nejčastější uváděná cena v přepočtu za 1 gram byla méně než 50 Kč (38 % respondentů), další nejčastější cena byla 200-249 Kč za 1 gram (29 % respondentů). Outdoor marihuana byla pořízena průměrně za 60 Kč (medián 25 Kč), indoor marihuana průměrně za 180 Kč (medián 166 Kč) za 1 g, tedy o něco více než v r. 2008, kdy byla průměrná cena, za kterou respondenti nakoupili indoor konopí, 164 Kč.

Téměř polovina respondentů (46 %, podobně jako v r. 2008) naposledy získala množství konopí 1 g a menší. Stejný podíl respondentů uvedl nákup 3 a více gramů, přičemž 10 a více gramů si při posledním nákupu obstaralo 21 % respondentů, kteří užili marihuanu v posledním roce.

Původ konopných drog na tuzemském trhu

V r. 2012 představovala největší podíl konopných drog v ČR outdoor vypěstovaná marihuana, kterou naposledy užilo 39 % respondentů. Indoor vypěstovanou marihuanu naposledy užilo 25 % respondentů, včetně těch, kteří si indoor marihuanu sami vypěstovali. To je významný posun od r. 2008, kdy převládalo užití i pořízení indoor vypěstované marihuany. Hašiš nadále představuje jen malý podíl naposledy získané marihuany (3 %). Třetina respondentů (o 3 procentní body méně než v r. 2008) nevěděla, jaký druh marihuany naposledy získala.

Většina (78 %) uživatelů konopných drog označila v r. 2012 ČR jako zemi původu naposledy získané konopné drogy, následovalo zahraničí (4 %). Pětina respondentů nedokázala určit, odkud konopná droga pocházela. V tom se situace od r. 2008, kdy o původu konopí, které užili, nemělo povědomí 34 % respondentů, změnila.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist