Odhad drogových trhů

Odhady drogových trhů vycházejí z dat o průměrné spotřebě drog a míře užívání drog v posledních 12 měsících z populačních průzkumů, z každoročních odhadů problémového užívání drog, z údajů o průměrných dávkách drog a dále z informací o záchytech drog v ČR, na vývozu a dovozu. Průměrná spotřeba v kategoriích uživatelů konopných drog (výjimečně užívající, příležitostní, pravidelní, intenzivní uživatelé) byla doplněna o výsledky evropského výzkumného projektu (Trimbos Institute, 2013).

Podle předběžných odhadů se v ČR v r. 2013 vyrobilo 18,3 t konopných drog, 3,4 t byly dovezeny a 0,3 t bylo vyvezeno. Pervitinu bylo v ČR vyrobeno přibližně 6,5 t, z toho bylo 0,5 t vyvezeno. Heroinu bylo dovezeno 0,2 t, a toto množství bylo ještě téměř 4krát naředěno, než se dostalo ke konečnému uživateli. Ředění drog místními dealery je považováno za tuzemskou produkci a je do ní zařazeno. Podobně u kokainu, kterého bylo dovezeno asi 0,5 t, avšak byl naředěn na celkové spotřebované množství 0,8 t. Extáze a LSD jsou dovážené nelegální drogy, které se v dovezeném množství spotřebují - tabulka 10 -83.

Spotřebováno v r. 2013 bylo 21,4 t konopných drog, 6,0 t pervitinu, 0,8 tuny heroinu, 0,8 t kokainu, přibližně 1 mil. kusů tablet extáze a asi 100 tis. dávek LSD. Z toho problémoví uživatelé spotřebovali 5,7 t pervitinu (95 %) a prakticky všechen heroin. V posledních letech v souladu s vývojem dat 
o výskytu užívání v populaci a o prevalenci problémového užívání drog klesá spotřeba konopných látek, extáze a heroinu a roste spotřeba pervitinu a kokainu - tabulka 10 -84.

tabulka 10-83: Odhad drogového trhu v ČR v r. 2013

Ukazatel

Konopné drogy (t)

Pervitin (t)

Heroin (t)

Kokain (t)

Extáze (mil. tbl)

LSD (mil. dávek)

Domácí produkce

18,3

6,5

0,6

0,3

0,0

0,0

  • pro vlastní spotřebu

10,6

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

  • pro domácí trh

7,4

3,8

0,6

0,3

0,0

0,0

  • pro vývoz

0,3

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Dovoz

3,4

0,0

0,2

0,5

1,1

0,1

Spotřeba

21,4

6,0

0,8

0,8

1,1

0,1

Pozn.: Odhad počítá s rozdílnými koncentracemi účinných látek v drogách v různých fázích trhu, resp. s ředěním drog.

Zdroj: Vopravil (2014)

tabulka 10-84: Vývoj spotřeby vybraných drog v ČR v letech 2003-2013

Droga

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Konopné drogy (t)

24,8

26,5

27,5

28,4

29,4

27,5

26,3

25,1

23,8

22,6

21,4

Pervitin (t)

3,6

3,8

3,9

4,0

4,2

4,3

4,6

5,0

5,3

5,7

6,0

Heroin (t)

2,2

2,0

1,8

1,7

1,5

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

Kokain (t)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

0,8

Extáze (mil. ks)

4,8

6,3

7,3

6,2

5,2

3,6

3,1

2,6

2,1

1,6

1,1

LSD (mil. ks)

0,3

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Zdroj: Vopravil (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist