Nové psychoaktivní látky na českém trhu

Nové psychoaktivní látky se na české drogové scéně vyskytují ve zvýšené míře přibližně od r. 2010. Jedná se o syntetické a rostlinné substance s různým účinkem, nejčastěji se stimulačním či halucinogenním. Jsou nabízeny pod různými komerčními názvy, v případě syntetických látek přímo pod jejich chemickým názvem nebo určitou zkratkou, která vychází z chemického názvu látky1. Nové syntetické drogy se do ČR dovážejí zejména z Číny a Indie. Při dovozu bývají deklarovány jako jiný druh zboží nebo uváděny pod jiným chemickým názvem. Jedná se o látky různých chemických skupin. V rámci Systému včasného varování před novými drogami koordinovaného NMS bylo v r. 2013 v ČR hlášeno celkem 48 nových syntetických látek, z toho 12 látek bylo v ČR zaznamenáno vůbec poprvé a v případě 3 látek se jednalo o první výskyt v zemích EU. Nejčastěji šlo o katinony, kanabinoidy a fenetylaminy. Mezi látky s největším zachyceným množstvím patřily kanabinoid 
JWH-203 (8,5 kg) a ketamin (8 kg), látka která patří mezi arylcyklohexaminy. Pokud jde o nové čistě rostlinné substance, v r. 2013 nebyl v ČR zaznamenán žádný výskyt (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014d).

Nové psychoaktivní látky byly prodávány zejména prostřednictvím internetových obchodů. Kamenné obchody, jejichž rozmach byl zaznamenán v období od konce r. 2010 do dubna 2011, po novele zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v podstatě ukončily svoji činnost.

V únoru 2013 byl NMS realizován pravidelný průzkum nabídky nových psychoaktivních látek na internetu. Předmětem průzkumu byly internetové obchody se stránkami v českém jazyce, které nabízely syntetické či rostlinné látky či produkty s psychoaktivním účinkem. Celkem bylo identifikováno 19 internetových obchodů, z toho 4 se specializovaly výhradně na syntetické látky. V nabídce se nejčastěji objevovaly katinony a kanabinoidy. Nabídka internetových obchodů se do určité míry překrývala, celkem 6 látek nabízely současně 3 internetové obchody. Počet internetových obchodů specializovaných na syntetické drogy se v porovnání s předchozím rokem sice snížil (11 v r. 2012 a 4 v r. 2013), nabídka látek se však značně rozšířila. Zatímco v r. 2012 bylo možno v 19 internetových obchodech koupit 12 různých syntetických látek, v r. 2013 jich stejný počet obchodů nabízel 42 (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013). Další vlnu studie realizovalo NMS v srpnu 2014. Nové psychoaktivní látky byly nabízeny ve 26 internetových obchodech, z toho 5 obchodů se specializovalo pouze na syntetické látky. Nabídka syntetický látek se oproti předchozímu roku opět rozšířila, a to na 64 látek. Stejně jako v předchozím roce tvořily největší podíl katinony a kanabinoidy. Překryv nabídky obchodů se v porovnání s r. 2013 zvětšil, 1 látku nabízely současně 4 obchody a dalších 8 látek se objevilo v nabídce 3 obchodů (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2014e).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist