Subjektivně vnímaná dostupnost

Z výzkumu Eurobarometr 2014 mezi mladými dospělými ve věku 15-24 let (viz také kapitolu Eurobarometr 2014 - Mladí lidé a drogy, str. 64) vyplynulo, že mladí lidé v ČR oproti svým vrstevníkům z ostatních evropských zemí uvádějí relativně snadnou dostupnost alkoholu, tabáku a konopných drog (69 % dotázaných v ČR uvedlo, že je pro ně celkem snadné si obstarat marihuanu nebo hašiš oproti 58 % dotázaných celkem ve 28 zemích EU), ale oproti ostatním zemím považují za více obtížné obstarat si heroin (za snadno dostupný ho považuje jen 8 % dotázaných, resp. 13 % v EU), kokain nebo nové psychoaktivní látky (11 % v ČR, resp. 25 % v EU) (European Commission, 2014).

Subjektivně vnímanou dostupnost nelegálních drog zjišťoval v rámci své bakalářské práce Papáček (2013). Výběrový soubor dotazníkového šetření tvořili studenti 4 středních odborných škol zahradnických oborů (Litomyšl, Praha 9, Liberec a Kopidlno). Průzkumu se zúčastnilo celkem 330 studentů. Sběr dat probíhal v prvním pololetí 2013. Celkem snadno nebo velmi snadno by si dokázalo obstarat konopné látky 41 % respondentů. Naopak 49 % respondentů uvedlo, že obstarat konopné látky by pro ně bylo nemožné či velmi obtížné, a 13 % nedokázalo dostupnost konopných látek posoudit. Extázi nebo pervitin by si velmi snadno nebo celkem snadno dokázalo sehnat 23 % respondentů, těkavé látky 21 % a léky na uklidnění bez předpisu 12 % respondentů. Pořízení pervitinu hodnotilo jako nemožné či velmi obtížné celkem 49 % respondentů, v případě léků na uklidnění bez receptu to bylo 63 %, u extáze 41 % a těkavých látek 45 % respondentů. Dostupnost jiných nelegálních látek nebyla zjišťována.

Informace o dostupnosti konopných látek a jejím vývoji poskytuje také kapitola Trh s konopnými drogami.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist