Tresty uložené za drogové trestné činy

Za drogovou trestnou činnost bylo v r. 2013 odsouzeno 2522 osob. Ženy tvořily 15 % a mladiství necelá 3 % odsouzených. Podíl žen a mladistvých se ve srovnání s r. 2012 v podstatě nezměnil. Dosud netrestané osoby představovaly 41 % odsouzených za DTČ. Z hlediska věku byly nejpočetnější skupinou osoby ve věku 30-39 let (30 %). Jak ukazuje tabulka 9 -75, nejčastěji uloženou sankcí bylo v r. 2013 podmíněně odložené odnětí svobody (72 %). Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení podílu této sankce o 11 procentních bodů. Nepodmíněné tresty odnětí svobody představovaly druhou nejpočetnější skupinu (22 %). Délka trvání byla nejčastěji (73 %) 1-5 let.

tabulka 9-75: Uložené sankce za drogové trestné činy v r. 2013 podle drogových trestných činů

Uložené sankce za DTČ

§ 187/283

§ 187a/284

§ 285

§ 188/286

§ 188a/ 287

Celkem

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Počet

%

Odnětí svobody nepodmíněně

490

25,3

36

11,6

2

1,8

25

0,2

0

0,0

553

22,2

Odnětí svobody podmíněně

1 368

70,7

247

79,4

94

83,2

82

0,7

10

0,8

1 801

72,4

Domácí vězení

6

0,3

1

0,3

0

0,0

1

0,0

0

0,0

8

0,3

Obecně prospěšné práce

52

2,7

21

6,8

5

4,4

7

0,1

1

0,1

86

3,5

Zákaz činnosti

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Propadnutí majetku

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Peněžitý trest

9

0,5

0

0,0

6

5,3

0

0,0

0

0,0

15

0,6

Propadnutí věci

1

0,1

5

1,6

6

5,3

1

0,0

0

0,0

13

0,5

Vyhoštění

9

0,5

1

0,3

0

0,0

1

0,0

1

0,1

12

0,5

Zákaz pobytu

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Celkem

1 935

100,0

311

100,0

113

100,0

117

1,0

12

1,0

2 488

100,0

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014a)

Jak ukazuje graf 9 -97, od r. 2008 roste počet osob odsouzených za DTČ a současně se snižuje podíl nepodmíněných trestů odnětí svobody ve prospěch sankcí nespojených s odnětím svobody.

graf 9-97: Vývoj počtu osob odsouzených za DTČ a skladba sankcí uložených v letech 2004-2013

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR (2014a)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist