Přestupky nedovoleného nakládání s OPL

Za r. 2013 evidovaly správní orgány celkem 942 662 přestupků. Dalších 129 065 přestupků zůstalo nevyřízeno z minulého období. V r. 2013 bylo projednáno 467 242 přestupků, z toho 1686 přestupků (0,4 %) spočívajících v neoprávněném přechovávání drog v malém množství pro svoji potřebu a/nebo v neoprávněném pěstování rostlin nebo hub obsahujících OPL v malém množství pro svoji potřebu (§ 30 odst. 1, písm. j a k zákona č. 200/1990 Sb.). V r. 2013 pokračoval pokles podílu drogových přestupků páchaných nezletilými osobami (8,8 % v r. 2013 a 12,1 % v r. 2012). Mezi kraje s nejvyšším absolutním počtem projednaných přestupků patřily v r. 2013 Středočeský kraj, Praha a Ústecký kraj - tabulka 9 -76. Krajem s největším podílem drogových přestupků ze všech projednaných přestupků byl Karlovarský kraj. Ve srovnání s předchozím rokem byl největší nárůst počtu projednaných přestupků zaznamenán ve Středočeském kraji (127 přestupků v r. 2012,
266 v r. 2013), naopak největší pokles byl zaznamenán ve Zlínském a Jihočeském kraji (Zlínský 103 přestupků v r. 2012, 73 v r. 2013 a Jihočeský 81 přestupků v r. 2012, 51 v r. 2013).

Z důvodu změny v hlásném systému nejsou od r. 2010 k dispozici údaje o přestupcích v rozdělení podle jednotlivých drog (blíže viz VZ 2010), lze však předpokládat, že se jedná především o přestupky v souvislosti s konopnými látkami a pervitinem.

tabulka 9-76: Drogové přestupky projednané v r. 2013 v rozdělení podle paragrafů, věku pachatele a krajů

Kraj

Držení drog

Pěstování rostlin a hub

Drogové přestupky celkem

Přestupky celkem

Celkem

z toho do 18 let

Celkem

z toho do 18 let

Hl. m. Praha

229

8

6

0

235

187 423

Středočeský

219

19

47

0

266

38 741

Jihočeský

39

10

12

0

51

13 692

Plzeňský

93

0

5

0

98

14 475

Karlovarský

108

5

3

0

111

9 216

Ústecký

164

20

37

2

201

32 777

Liberecký

120

10

6

0

126

29 620

Královéhradecký

39

5

7

0

46

11 527

Pardubický

99

10

9

0

108

10 901

Vysočina

21

3

5

0

26

9 045

Jihomoravský

125

18

8

2

133

34 498

Olomoucký

63

7

23

2

86

20 643

Zlínský

67

8

6

0

73

16 364

Moravskoslezský

116

19

10

0

126

38 320

Celkem

1 502

142

184

6

1 686

467 242

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (2014)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist