Primární drogová kriminalita

Primární drogová kriminalita je trestná činnost spočívající v jednání, které porušuje právní předpisy v oblasti regulace nakládání s omamnými a psychotropními látkami (Zeman & Gajdošíková, 2010). Znaky trestného jednání jsou uvedeny v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále TZ), který s účinností od 1. ledna 2010 nahradil zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon (dále sTZ).1 Primární drogová kriminalita zahrnuje trestné činy:

  • nedovolené výroby a nedovoleného držení OPL (§ 283, § 284 a § 285 TZ),

  • nedovolené výroby a nedovoleného držení předmětů určených výrobě OPL (§ 286 TZ),

  • podněcování či svádění jiného k užívání jiné návykové látky než alkoholu (§ 287 TZ). 2

V textu a v tabulkách jsou údaje uváděny vždy pro stejnou skutkovou podstatu trestného činu podle ustanovení sTZ a TZ, název dané kategorie je tvořen ve stylu § sTZ/§ TZ, výjimku tvoří § 285 TZ, který v sTZ neměl analogii.

Zdrojem dat jsou Evidenční systém statistik kriminality (ESSK) Policejního prezidia Policie ČR (PP PČR), Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR (NPC), Ministerstvo spravedlnosti ČR (MS), Vězeňská služba ČR (VS) a Probační a mediační služba ČR (PMS). Informace o osobách zadržených nebo stíhaných za DTČ jsou evidovány v systémech NPC, PP PČR i MS. Odlišnosti údajů z těchto zdrojů jsou dány rozdíly v hlásné praxi a postupech sběru dat.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist