Rizikové chování uživatelů drog

Injekční aplikace

Mezi žadateli o léčbu je míra injekčního užívání drog dlouhodobě velmi vysoká a představuje nejčastější způsob aplikace pervitinu, heroinu a buprenorfinu (Füleová et al., 2015) (graf 6 -100).

graf 6-100: Podíl injekční aplikace mezi žadateli o léčbu se základní drogou heroin, pervitin a buprenorfin v l. 2002-2014, v %

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)

 

Podíl injekční aplikace u uživatelů léčených v psychiatrických ordinacích je nižší než v Registru žádostí o léčbu, v posledních letech stoupá zejména u uživatelů opiátů/opioidů a polyvalentních uživatelů (graf 6 -101). Data za r. 2014 nejsou k dispozici.

graf 6-101: Podíl injekční aplikace u uživatelů heroinu, pervitinu a kombinace drog léčených v psychiatrických ambulancích v l. 1997-2013, v %

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2014c)

Sdílení jehel a stříkaček

Podíl injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu, kteří uvedli sdílení jehel a stříkaček kdykoliv v minulosti, dlouhodobě klesá (tabulka  6-51).

tabulka  6-51: Sdílení jehel a stříkaček kdykoliv v minulosti uváděné injekčními uživateli drog (IUD) žádajícími o léčbu v l. 2002-2014

Rok

Počet IUD

Počet sdílejících

Podíl sdílejících (%)

2002

6 437

2 590

40,2

2003

5 901

2 356

39,9

2004

6 314

2 725

43,2

2005

5 769

2 421

42,0

2006

5 860

2 313

39,5

2007

5 338

2 139

40,1

2008

5 766

2 057

35,7

2009

6 012

2 263

37,6

2010

6 581

2 146

32,6

2011

6 471

2 136

33,0

2012

6 481

1 976

30,5

2013

7 184

2 395

33,3

2014

7 213

2 544

35,3

Zdroj: Füleová et al. (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist