Nově diagnostikované případy

Podle dat Státního zdravotního ústavu Praha (SZÚ) je podíl přenosu viru HIV prostřednictvím injekčního užívání drog dlouhodobě nízký. V r. 2014 bylo nově diagnostikováno 9 případů HIV u injekčních uživatelů drog (IUD), tj. osob, u nichž došlo k přenosu infekce HIV velmi pravděpodobně prostřednictvím injekčního užívání drog. V anamnéze mělo injekční užívání drog dalších 12 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob (tabulka  6 -44). Dominantní cestou přenosu HIV v ČR je sexuální styk mezi muži, tato cesta přenosu tvoří 72,4 % ze všech nových případů v r. 2014 (Státní zdravotní ústav Praha, 2015a).

tabulka 6-44: Počet nově zjištěných případů HIV v ČR do r. 2014 podle způsobu přenosu

Způsob přenosu

1985-2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Celkem

IUD

32

4

4

12

8

4

4

7

5

6

9

95

  • muži

26

3

3

5

7

4

3

7

2

4

4

68

  • ženy

6

1

1

7

1

0

1

0

3

2

5

27

Homo/bisexuální styk a IUD

12

1

1

5

4

3

3

5

5

4

6

49

Jiný s IUD v anamnéze

27

2

2

5

2

3

5

2

2

3

6

59

Jiný bez IUD v anamnéze

665

83

83

99

134

146

168

139

200

222

212

2 151

Celkem

736

90

91

121

148

156

180

153

212

235

232

2 354

Pozn.: Počet případů se průběžně upravuje i za předchozí léta - úpravy vyplývají ze zjištěných duplicit a z dodatečného upřesnění informací o způsobu přenosu.

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015c)

Virové hepatitidy

V posledních letech klesá počet nově hlášených případů akutní virové hepatitidy typu B (VHB, dg. B16) celkem i mezi IUD. U virové hepatitidy typu C (VHC, dg. B17.1 a B18.2) došlo v r. 2014 k mírnému poklesu celkem i mezi IUD, kteří tvoří 64 % všech nakažených. Dlouhodobě roste průměrný věk nakažených injekčních uživatelů drog (graf 6 -90 až graf 6 -92).

graf 6-90: Hlášená incidence akutní VHB celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2014

graf

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015b)

graf 6-91: Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2014

graf

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015b)

 

graf 6-92: Průměrný věk injekčních uživatelů drog, u kterých byla hlášena VHB a VHC v l. 1997-2014

graf

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015b)

Výskyt virové hepatitidy typu A (VHA, dg. B15) má kolísavý charakter. Po epidemii v r. 2008 s ohnisky zejména v Praze a středních Čechách, která byla na počátku spojena s IUD (blíže viz VZ 2008), se roční počet případů do r. 2011 snižoval. Od r. 2012 je patrný vzrůstající trend celkem i mezi IUD (graf 6 -93). V druhé polovině r. 2014 vypukla epidemie VHA na Chebsku, ve které bylo k 31. 1. 2015 hlášeno celkem 47 případů, z toho 28 případů ze skupiny uživatelů drog a osob bez přístřeší.1

graf 6-93: Hlášená incidence VHA celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2014

graf

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2015b), Füleová et al. (2015)

Pohlavní nemoci

Vývoj celkového počtu hlášených případů syfilis v Národním registru pohlavních nemocí a počtu případů u IUD a uživatelů alkoholu ukazuje graf 6 -94. Po nárůstu v l. 2006-2010 počet všech hlášených případů syfilis i počet případů mezi IUD v l. 2011-2014 stagnoval. Celkový počet hlášení onemocnění kapavkou po dvouletém nárůstu v l. 2012-2013 opět poklesl na 1 395 případů, z toho počet případů u uživatelů drog nebo alkoholu je v řádu jednotek (graf 6 -95).

graf 6-94: Hlášená incidence syfilis celkem, u injekčních uživatelů drog a u uživatelů alkoholu v ČR v l. 2000-2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015c)

graf 6-95: Hlášená incidence kapavky celkem, u injekčních uživatelů drog a uživatelů alkoholu v ČR v l. 2000-2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015c)

Tuberkulóza

V l. 1997-2014 se počet ročně evidovaných hlášených onemocnění v Registru tuberkulózy snížil téměř čtyřikrát. Počet hlášených případů u nealkoholových drog je několikanásobně nižší než u uživatelů alkoholu a i u nich je pozorován spíše klesající trend (graf 6 -96).

graf 6-96: Hlášená incidence TBC celkem, u uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v ČR
v l. 1997-2014

graf

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015d)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist