Mortalita uživatelů drog

V registru substituční léčby se jako jeden z důvodů ukončení léčby uvádí také úmrtí klienta. V r. 2014 bylo registrováno celkem 2 314 léčených osob, z nichž 5 v průběhu roku zemřelo (Nechanská, 2015), což znamená hrubou roční míru úmrtnosti 2,2 ‰ (tabulka 6 -59). Míra úmrtnosti v registru substituční léčby je však podhodnocena, protože lékaři nehlásí do registru všechna úmrtí svých pacientů.

tabulka 6-59: Úmrtnost pacientů v registru substituční léčby v l. 2000-2014

Rok

Počet registrovaných

Počet zemřelých

Míra úmrtnosti (‰)

2000

245

0

-

2001

533

2

3,8

2002

560

0

-

2003

789

2

2,5

2004

866

2

2,3

2005

825

1

1,2

2006

938

1

1,1

2007

1 038

0

-

2008

1 356

3

2,2

2009

1 555

3

1,9

2010

2 113

4

1,9

2011

2 290

4

1,7

2012

2 298

3

1,3

2013

2 311

3

1,3

2014

2 314

5

2,2

Zdroj: Nechanská (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist