Drogová úmrtí v obecném registru mortality

Pro extrakci dat o drogových úmrtích z informačního systému Zemřelí, tzv. obecného registru mortality, se používají kritéria EMCDDA, jejichž základem je výběr příslušných diagnóz příčin úmrtí nebo kombinace příčin a mechanismu úmrtí.

Počet předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v r. 2014 dosáhl 48, z toho bylo 14 případů předávkování opiáty/opioidy, 10 případů stimulancii mimo kokainu (převážně pravděpodobně pervitinem), 13 těkavými a 11 nespecifikovanými látkami (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2015a). Strukturu smrtelných předávkování v r. 2014 podle standardní i rozšířené selekce B podle EMCDDA1 podle věku, pohlaví a druhu drogy uvádí tabulka 6 -57 a vývoj úmrtí podle jednotlivých drog v období 1994-2013 ukazuje tabulka 6 -58. Počet případů v posledních letech roste, tento nárůst jde na vrub mimo jiné zvyšující se kázně a kvalitě hlášení, což je vidět v nárůstu počtu předávkování stimulancii (pervitinem), který byl v minulosti pravděpodobně značně podhlášen.

tabulka 6-57: Smrtelná předávkování drogami v ČR v r. 2014 podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví

Droga

Věková skupina

Pohlaví

< 15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

> 64

Muži

Ženy

Celkem

Opiáty/opioidy

0

0

0

2

2

2

2

0

2

2

1

1

10

4

14

Konopné látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní stimulancia

0

1

2

1

4

1

0

0

0

0

0

1

7

3

10

Halucinogeny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drogy blíže nespecifikované

0

0

1

0

4

2

1

1

0

0

1

1

10

1

11

Celkem nelegální drogy*

0

1

3

3

10

5

3

1

2

2

2

3

27

8

35

Těkavé látky

0

0

0

1

1

1

2

0

1

2

0

5

13

0

13

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

0

1

3

4

11

6

5

1

3

4

2

8

40

8

48

Pozn.: * selekce B standardu EMCDDA

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015a)

tabulka 6-58: Smrtelná předávkování drogami v ČR podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog v l. 1994-2014

Rok

Opiáty/

opioidy

z toho

metadon

Konopné

látky

Kokain

Ostatní

stimulancia (pervitin)

Halucinogeny

Drogy blíže neurčené

Celkem nelegální

drogy

Těkavé látky

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

1994

7

0

0

0

0

0

3

10

12

22

1995

0

0

0

0

0

0

3

3

9

12

1996

2

0

0

0

0

0

4

6

18

24

1997

4

0

0

0

0

0

9

13

17

30

1998

7

0

0

0

0

0

9

16

10

26

1999

14

1

1

0

1

0

8

24

14

38

2000

11

0

0

0

0

0

12

23

19

42

2001

18

0

0

0

0

0

13

31

21

52

2002

6

0

0

0

3

0

4

13

17

30

2003

12

0

0

0

2

0

4

18

14

32

2004

2

0

0

0

1

0

11

14

14

28

2005

9

0

0

1

2

0

7

19

16

35

2006

11

0

1

1

1

0

5

19

14

33

2007

6

1

1

0

2

0

10

19

15

34

2008

9

0

0

0

7

0

8

24

8

32

2009

20

1

1

0

2

0

10

33

10

43

2010

13

1

0

0

8

0

8

29

13

42

2011

12

0

0

1

3

1

5

22

5

27

2012

17

1

0

0

7

0

8

32

13

45

2013

17

1

3

0

10

0

9

39

8

47

2014

14

0

0

0

10

0

11

35

13

48

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015a)

V r. 2014 bylo hlášeno 322 smrtelných předávkování alkoholem, vývoj od r. 1994 uvádí graf 6 -102.

graf 6-102: Počet smrtelných předávkování alkoholem v ČR v obecném registru úmrtí v l. 1994-2014 podle diagnostických skupin

graf

Pozn.: Dg. F10 - duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu, dg. X45 - náhodná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. X65 - úmyslná otrava alkoholem a expozice jeho působení, dg. Y15 - otrava alkoholem a expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2015a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist