Somatická komorbidita problémových uživatelů drog

Výsledky studie somatické komorbidity, která byla realizována v Praze Národním monitorovacím střediskem a agenturou FOCUS - Centrum pro sociální a marketingovou analýzu v r. 2013, jsou uvedeny ve VZ 2013.

Problematikou infekčních nemocí u uživatelů drog se zabývala ve své bakalářské práci Englcová (2014). Vycházela z dat o nelegálních uživatelích drog za léta 2011-2012 léčených na infekčním oddělení FN Motol (6. stanice interní kliniky). Soubor čítal 315 léčených uživatelů drog, z toho 128 ambulantních a 187 hospitalizovaných s následnou ambulantní péčí. Věk klientů byl 15-57 let, nejčastějším způsobem užití drog byla nitrožilní aplikace, průměrná délka drogové kariéry téměř 8 let u žen a 10 let u mužů. VHC byla diagnostikována u 37,5 % hospitalizovaných osob, důvodem hospitalizace byla v 19,3 % infekce kůže a měkkých tkání, v 11,8 % sepse (nejčastěji byl příčinou Staphylococcus aureus), v 9,1 % infekční endokarditida a v 10,7 % případů byl zjištěn pozitivní test na syfilis.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist