Drogy a dopravní nehody

Údaje o nálezech etanolu a ostatních drog1 u zemřelých účastníků dopravních nehod pitvaných na odděleních soudního lékařství v ČR do r. 2012 jsou k dispozici ve VZ 2013. Novější údaje nejsou k dispozici (viz také kapitolu Drogová úmrtí a mortalita uživatelů drog, str. 162).

Policie ČR v r. 2014 evidovala 4 637 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (5,4 % všech nehod), při kterých bylo usmrceno 63 osob (10,0 % všech usmrcených) a 2 366 osob bylo zraněno. Vliv alkoholu na dopravní nehodovost postupně klesá, počet a podíl usmrcených a zraněných při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu se však v posledních letech zvyšuje. Nejvyšší podíl nehod pod vlivem alkoholu byl zaznamenán v Plzeňském, Zlínském a Jihočeském kraji (11,0 %, 10,1 %, resp. 9,5 %). Nejvíce usmrcených při těchto nehodách bylo na území krajů Ústeckého (8 osob), Středočeského a Moravskoslezského (shodně 7 osob). Nejvyšší podíl usmrcených osob při těchto nehodách byl ve Zlínském kraji (15,2 %), v Praze a v Libereckém kraji - shodně 15,0 %. Z celkového počtu 4 637 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu připadá na řidiče osobních automobilů 3 217 nehod (69,4 %), což je o 121 nehod méně než v. r. 2013, na cyklisty 786 nehod (17,0 %), což je o 63 nehod více než v r. 2013, a na řidiče nákladních automobilů 194 nehody (4,2 %), což je o 8 nehod méně než v r. 2013. Nejvyšší podíl zaviněných nehod, kdy viník byl pod vlivem alkoholu, byl u řidičů jiného druhu vozidla, povozů a u jízdy na koni, kteří pod vlivem alkoholu zavinili shodně 33,3 % z celkového počtu řidiči zaviněných nehod, následují cyklisté (30,3 %), řidiči mopedů (19,6 %).

Dále policie evidovala 260 nehod s pozitivním nálezem nealkoholových drog u viníka nehody (nárůst o 16 nehod), při nichž bylo 6 osob usmrceno (pokles o 8) a 138 osob zraněno (nárůst o 24). Z výše uvedených nehod bylo 40, u kterých byl viník pozitivní jak na alkohol, tak na nealkoholové drogy (Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR, 2015) (tabulka 6 -56).

tabulka 6-56: Nehodovost na pozemních komunikacích v ČR v l. 2003-2014 - vliv alkoholu a jiných drog

Rok

Nehody

Usmrcení při nehodách*

Celkem

Pod vlivem alkoholu

Pod vlivem jiných drog

Celkem

Pod vlivem alkoholu

Pod vlivem jiných drog

Počet

Počet

%

Počet

%

Počet

Počet

%

Počet

%

2003

195 851

9 076

4,9

39

0,02

1 319

111

8,5

0

0,0

2004

196 484

8 445

4,5

53

0,03

1 215

59

4,9

1

0,1

2005

199 262

8 192

4,3

60

0,03

1 127

59

5,2

0

0,0

2006

187 965

6 807

3,8

64

0,03

956

42

4,3

1

0,1

2007

182 736

7 266

4,3

78

0,04

1 123

36

3,2

2

0,2

2008

160 376

7 252

4,8

109

0,07

992

80

8,1

1

0,1

2009**

74 815

5 725

8,1

137

0,18

832

123

14,9

6

0,7

2010

75 522

5 015

6,6

165

0,22

753

102

13,5

15

2,0

2011

75 137

5 242

7,5

165

0,24

707

89

12,6

10

1,4

2012

81 404

4 974

6,7

173

0,22

681

45

6,6

9

1,3

2013

84 398

4 686

6,1

244

0,32

583

52

9,0

14

2.4

2014

85 859

4 637

5,4

260

0,30

629

63

10,0

6

1,0

Pozn.: * do 24 hodin po nehodě, ** Od 1. 1. 2009 se zvýšila hranice odhadované škody pro povinné hlášení nehody policii z původních 50 tis. Kč na 100 tis. Kč, proto došlo k poklesu počtu hlášených dopravních nehod.

Zdroj: Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR (2015)

Celkem Policie ČR v r. 2014 spotřebovala 2 007 248 orientačních testů na alkohol a 98 785 na OPL, z toho dopravní policií bylo spotřebováno 724 447, resp. 28 489 testů.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist