Užívání drog u dětí v dětských domovech

V rámci bakalářské práce na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl realizován průzkum mezi 59 dětmi (27 chlapců a 32 dívek) ve věku 13-19 let ve třech dětských domovech ve Zlínském kraji (Zapletalová, 2014), nejčastěji šlo o děti ve věku 15-17 let. Data byla sbírána prostřednictvím dotazníku zaměřeného jak na užívání návykových látek, tak na informovanost o drogách a postojové otázky.

Celkem 69,5 % dospívajících uvedlo, že jim někdy v životě byla nabídnuta droga, ve většině případů šlo o nabídku od kamarádů. Nelegální drogu v životě vyzkoušela více než polovina dotázaných (57,6 %) - 40,7 % drogu užilo jednou a 16,9 % opakovaně, k hlavním důvodům užití drogy patřilo začlenění do party a zvědavost. Z těch, kteří drogu užili, jich tak poprvé učinilo 67 % ve věku
11-15 let, pouze třetina dotázaných ve věku 16 let a později. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (56 %), následované extází (7 %) a těkavými látkami (3 %).

Tři čtvrtiny respondentů jsou přesvědčeny o tom, že není problém v okolí sehnat drogu, 71 % vědělo, že se v jejich okolí nachází protidrogové centrum. V případě problémů s drogami by se respondenti obraceli nejčastěji na kamaráda, vychovatele nebo drogové centrum (Zapletalová, 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist