Užívání drog ve specifických skupinách populace

Pro r. 2014 jsou k dispozici informace o užívání návykových látek u dětí v dětských domovech a u dětí-klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM). Dále byly v rámci různých studentských prací sesbírány dílčí údaje o rozsahu užívání návykových látek v subkulturách mládeže.

Na konci r. 2014 proběhla třetí vlna dotazníkové studie Dotazníkové studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR, 2015), předchozí vlny studie byly realizovány v l. 2010 a 2012. Studii realizuje NMS ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a agenturou ppm factum research. Výsledky studie jsou uvedeny v kapitole Uživatelé drog ve vězení

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist