Rizikové chování studentů vysokých škol – mezinárodní studie SLiCE

V rámci mezinárodní studie (Slovensko, ČR, Litva, Maďarsko) byla zjišťována prevalence v několika oblastech chování vysokoškolských studentů (riziková konzumace alkoholu, kouření, zkušenost s nelegálními drogami a sexuální chování se zřetelem na vybrané sociodemografické ukazatele: pohlaví, země, partnerský vztah). Byly zjištěny významné rozdíly v téměř všech ukazatelích rizikové konzumace alkoholu bez rozdílu země a ne/přítomnosti partnerského vztahu. V oblasti kouření vedou studenti ze Slovenska, v sexuálním chování se zdají významně rizikovější studenti z ČR a SR (Janovská et al., 2014).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist