Užívání drog ve školní populaci

V r. 2014 se ČR zapojila do mezinárodní studie HBSC a byla zahájena příprava další vlny sběru dat pro studii ESPAD. K dispozici jsou další podrobnější výsledky ze studií zdravotně rizikového chování mládeže v rámci mezinárodního projektu SOPHIE1 a výzkumu Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň, zveřejněny byly výsledky Výzkumu rizikového chování českých dětí na internetu. Pro r. 2014 jsou dále k dispozici výsledky regionálních školních studií realizovaných v krajích Moravskoslezském, Jihomoravském a v Praze.

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist