Užívání drog v obecné populaci

Poslední celopopulační studie na reprezentativním vzorku dospělé populace ČR zaměřená na užívání návykových látek byla NMS realizována v r. 2012 (Chomynová, 2013). Její další vlna je plánována na rok 2016.

V r. 2014 proběhlo každoroční omnibusové šetření Prevalence užívání drog v populaci ČR, které v obecné populaci zjišťuje prostřednictvím jedné baterie otázek rozsah zkušeností s nelegálními drogami. Proběhl rovněž sběr dat v rámci Evropského šetření o zdraví (European Health Interview Survey, EHIS), kterou v ČR realizuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (ČSÚ) a Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Jsou k dispozici rovněž údaje o aktuální situaci a trendech v užívání tabáku a alkoholu, které v posledních letech každoročně publikuje SZÚ (podrobněji viz kapitolu Kouření a problémové užívání alkoholu.

 

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist