Eurobarometr 2014 – Mladí lidé a drogy

V r. 2014 se ČR zapojila do srovnávacího šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k drogám realizovaného v rámci tematického průzkumu Flash Eurobarometer pro Evropskou komisi. Cílovou skupinou byli respondenti ve věku 15-24 let, data byla sbírána prostřednictvím telefonického dotazníku.1 V ČR bylo dotázáno celkem 500 respondentů, sběr dat probíhal v červnu 2014 (výsledky studie blíže viz VZ 2013).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist