Vývoj počtu klientů v Registru žádostí o léčbu

Registr žádostí o léčbu neshromažďuje informace o uživatelích alkoholu a tabáku jako primárních drog. Osoby žádající o léčbu poprvé v životě (prvožadatelé) tvoří dlouhodobě přibližně polovinu všech případů v registru. Uživatelé pervitinu jako  primární drogy tvoří kolem 70 % všech žadatelů a jejich počet dlouhodobě roste. Dlouhodobě je naopak patrný úbytek uživatelů opiátů/opioidů, který jde na vrub zejména heroinu, mírně roste počet léčených uživatelů buprenorfinu (graf 5 -83 až graf 5 -85).

graf 5-83: Vývoj počtu prvožadatelů v Registru žádostí o léčbu podle základní drogy v l. 2003-2014

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)


graf 5-84: Vývoj počtu všech klientů v Registru žádostí o léčbu podle základní drogy v l. 2003-2014

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)

 

graf 5-85: Vývoj počtu uživatelů opiátů/opioidů mezi všemi klienty v Registru žádostí o léčbu v l. 2003-2014

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)

Uživatelé drog stárnou a tento trend se týká uživatelů všech drog, v r. 2014 byl průměrný věk žadatelů o léčbu téměř 29 let. V průměru nejstarší jsou uživatelé opiátů/opioidů (33-34 let), naopak uživatelé konopných látek jsou v průměru nejmladší (24 let) (graf 5 -86).

graf 5-86: Průměrný věk žadatelů o léčbu podle základní drogy v l. 2004-2013

graf

Zdroj: Füleová et al. (2015)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist